بازدید نزدیک به 2هزار و 500 نفر از کتابخانه ملی در شش ماهه نخست 92


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۷/۸ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۲۵:۴۵
بازدید نزدیک به 2هزار و 500 نفر از کتابخانه ملی در شش ماهه نخست 92
تعداد 2 هزار و 414 نفر در 6 ماهه نخست سال جاري از سازمان اسناد و كتابخانه ملي بازديد كردند.
تعداد 2 هزار و 414 نفر در 6 ماهه نخست سال جاري از سازمان اسناد و كتابخانه ملي بازديد كردند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسنادو كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، اين تعداد كه شامل دانشگاهيان، دانش آموزان، خارجي ها، كتابداران، آرشيويست ها، بخش دولتي و خصوصي مي شوند، بيشترين تعداد مربوط به دانشگاهيان با 601 نفر است كه 25 درصد از افراد بازديدكننده را شامل مي شود. هم چنين افراد بازديدكننده خارجي با 23.5 درصد رتبه دوم را در اين رتبه بندي به خود اختصاص دادند و دانش آموزان با 18.3 درصد رتبه بعدي را در اختيار دارند.
بر اساس اين آمار، تعداد هزار و 393 نفر در بهار و هزار و 21 نفر در تابستان از كتابخانه ملي بازديد كردند. هم چنين پر بازديدترين ماه، ارديبهشت با 989 نفر بود و كم بازديدترين ماه با 131 نفر مربوط به مرداد سال جاري است.
گفتني است سازمان اسناد و كتابخانه ملي با داشتن جاذبه هاي عظيم معماري، منابع ارزشمند خطي، چاپي و سنگي مربوط به اسلام و ايران و تالارهاي متعدد و اختصاصي، مقصد بازديد براي بسياري از افراد از جمله خارجي هاي بازديد كننده از ايران است.