رشد 2 برابری تعداد کاربران خدمات مرجع مجازی کتابخانه ملی طی 5 ماه


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۵/۶ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۲۷:۲۸
رشد 2 برابری تعداد کاربران خدمات مرجع مجازی کتابخانه ملی طی 5 ماه
طي 5 ماه از بهره برداري از نرم افزار جامع مرجع مجازي سازمان اسناد و كتابخانه ملي، تعداد كاربراني كه نياز اطلاعاتي خود را از اين طريق جستجو مي كنند، بيش از 100% افزايش يافته است.
طي 5 ماه از بهره برداري از نرم افزار جامع مرجع مجازي سازمان اسناد و كتابخانه ملي، تعداد كاربراني كه نياز اطلاعاتي خود را از اين طريق جستجو مي كنند، بيش از 100% افزايش يافته است.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. نرم افزار مرجع مجازي كه از دي ماه گذشته(1390) مورد بهره برداري قرار گرفته است، با استفاده از ابزارهاي ارتباطي و فضاي مجازي به ارائه خدمات مي پردازد و در طي 6 ماه گذشته به نياز اطلاعاتي نزديك به دوهزار نفر از طريق پست الكترونيكي، گفتگوي همزمان، و پيامك پاسخ داده شده است.
راه اندازي خدمات مرجع مشاركتي ملي از جمله هدف هايي است كه سازمان اسناد و كتابخانه ملي با طراحي و راه اندازي اين نرم افزار دنبال مي كند و قرار است تمام كتابخانه هاي دانشگاهي، عمومي و تخصصي در آن به ارائه و مديريت خدمات مرجع مجازي بپردازند. با راه اندازي اين طرح امكان ثبت و نگهداري نسخه هايي از تراكنش هاي مرجع مجازي كتابخانه ها به عنوان پيشينه رقمي(ديجيتالي) فراهم مي شود.
گفتني است سازمان اسناد و كتابخانه ملي اولين كتابخانه ملي خاورميانه است كه چنين خدماتي را براي كاربران و پژوهشگران طراحي و سازماندهي كرده است و به پرسش هاي پژوهشي كاربران پاسخ مي دهد.