نزدیک به 2هزارو دویست نفر در زمستان 1391 از سازمان اسناد و کتابخانه ملی بازدید کردند


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۲/۲۵ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۱۳:۳۵
نزدیک به 2هزارو دویست نفر در زمستان 1391 از سازمان اسناد و کتابخانه ملی بازدید کردند
سازمان اسناد و كتابخانه ملي در زمستان سال جاري، ميزبان 2هزارو يكصدو پنجاه و هفت بازديد كننده بود.
سازمان اسناد و كتابخانه ملي در زمستان سال جاري، ميزبان 2هزارو يكصدو پنجاه و هفت بازديد كننده بود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 44درصد از اين تعداد بازديدكننده را دانش آموزان تشكيل مي دهند و به ترتيب 19 درصد را اصحاب دانشگاهي، 14 درصد را بخش دولتي، 11 درصد را مهمانان خارجي، 7 درصد را بخش خصوصي، 4 درصد را كتابداران و يك درصد را نيز آرشيويست ها تشكيل مي دهند.
اين گزارش آماري نشان مي دهد بيشترين تعداد بازديدكنندگان مانند فصول گذشته سال 1391 دانش آموزان هستند و اين مسئله نشان دهنده اهميت سازمان اسناد و كتابخانه ملي به عنوان يكي از مراكز ذي اهميت فرهنگي كشور، براي مدارس و آموزش و پرورش كشور است.
همچنين بر طبق اين گزارش آماري حدود 11 درصد از بازديدكنندگان را مهمانان خارجي در فصل زمستان سال 1391 تشكيل مي دهند كه نسبت به سال گذشته (9 درصد) 2درصد افزايش بازديد مهمانان خارجي را نشان مي دهد.
خاطرنشان مي شود سازمان اسناد و كتابخانه ملي به عنوان مقصد بسياري از مهمانان خارجي و داخلي نهادها و سازمان هاي مختلف كشور است و همه روزه بخش بازديدهاي اداره روابط عمومي اين سازمان، گروه هاي بازديد بسياري را به منظور بازديد از بخش هاي مختلف سازمان اسناد و كتابخانه ملي، هدايت مي كند.
علاقه مندان مي توانند به منظور بازديد در عيد نوروز از سازمان اسناد و كتابخانه ملي مي توانند با شماره روابط عمومي سازمان تماس گرفته و نسبت به هماهنگي هاي لازم، اقدام نمايند.