نخستین کنفرانس ملی مدیریت منابع اطلاعاتی وب" 2 اسفند 1391 "

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۱۴ - ۷:۵۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۱۴ - ۸:۱۷:۵۵
نخستین کنفرانس ملی مدیریت منابع اطلاعاتی وب

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران طرح توسعه ای ایجاد آرشیو ملی وب  را از سال 1389 در دستور کار خود قرار داد. آرشیو سازی  منابع اینترنتی  بیش از دو دهه از مهم ترین  و پرچالش ترین موضوعات هم در عرصۀ پژوهش و  هم در ابعاد پیاده سازی و اجرا در بسیاری از حوزه های علم و فناوری، از جمله علم اطلاع رسانی  بوده  است. 

نظر به حرکت بسیار سریع جهانی در مسیر تولید و مدیریت محتوای اطلاعات دیجیتالی در محیط اینترنت  و لازمۀ طرح، ترویج و توسعۀ مباحث متنوع و مرتبط با این حوزه،  و از سویی حجم داده ها و چرخه عمر اطلاعات موجود در وب موجب شده که «حفظ»، «ذخیره سازی »، «امنیت »، «پالایش» و «اشاعه » آنها در زمره مسائل پژوهشی مطرح در نهادهای علمی و نیز واحدهای تحقیق و توسعه شرکت ها قرار گیرد و از دیگر سو حفظ و دسترسی پایدار به اطلاعات موجود در محیط وب، که خود جزئی از میراث فکری ملت ها محسوب می شود و با توجه به عزم سازمان در ایجاد آرشیو ملی وب، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با همکاری پژوشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و با پشتیبانی مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی، فناورانه و نیز سازمان ها و شرکت های مرتبط «نخستین کنفرانس ملی مدیریت منابع اطلاعاتی وب» را در2 اسفندماه 1391 برگزار کرد.
ین طرح طی پیشنهادۀ پژوهشی شمارۀ 73 با عنوان اولیۀ «همایش ملی آرشیو وب» توسط گروه پژوهش های توسعه ای فناوری اطلاعات سازمان (مدیریت پژوهش و آموزش، معاونت پژوهش، برنامه ریزی و فناوری) در 27/07/1390 به شورای پژوهش سازمان تقدیم و در جلسۀ مورخ 9 اسفند 1390 این شورا جهت اجرا مورد تصویب قرار گرفته بود. 
هدف اصلي اين كنفرانس تبادل آرا و نظريات علمي پژوهشگران اين عرصه در جهت ايجاد همافزايي ملّي براي مديريت بهينة اطلاعات وب و به ويژه رسيدن به چارچوبي مناسب براي ايجاد آرشيو ملّي وب در كشور بود. 
اطلاعات جامع در باره اين كنفرانس، مجموعه مقالات آن و اطلاعات مفيد ديگر در اين زمينه  در وبسايت كنفرانس  به نشاني زير قابل دريافت است: 

http://conferences.nlai.ir