به دلیل آلودگی هوای تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی شنبه (16دیماه 1391)تعطیل است


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۳۴:۲۰
به دلیل آلودگی هوای تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی شنبه (16دیماه 1391)تعطیل است

سازمان اسناد و كتابخانه ملي به دليل افزايش آلاينده ها در هواي تهران و پديده وارونگي هوا شنبه 16 ديماه 1391 تعطيل است.

سازمان اسناد و كتابخانه ملي به دليل افزايش آلاينده ها در هواي تهران و پديده وارونگي هوا شنبه 16 ديماه 1391 تعطيل است.

به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، پيرو جلسه كارگروه ملي و كميته هماهنگي مواقع اضطرار استان تهران شنبه 16 دي 91 تمامي مراكز آموزشي از جمله مقاطع مختلف تحصيلي و دانشگاه‌ها، ادارات، وزارتخانه‌ها، بانك‌هاي سراسر استان تهران، غير از مراكز درماني (مانند اورژانس) و آتش نشاني تعطيل است.

بنابراين سازمان اسناد و كتابخانه ملي و از جمله تالارهاي كتابخانه ملي نيز همانند ساير ادارات دولتي تعطيل است.

اعضاء محترم مي توانند به منظور استفاده از منابع كتابخانه ملي، از روز يكشنبه 17 ديماه 1391به كتابخانه ملي مراجعه نمايند.