کتابخانه ملی در سال 1404غنی ترین و دردسترس ترین کتابخانه در سطح منطقه می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۳/۲۳ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۴۰:۲
کتابخانه ملی در سال 1404غنی ترین و دردسترس ترین کتابخانه در سطح منطقه می شود
دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد وكتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران صبح امروز چهارشنبه 24 خرداد با حضور در برنامه زنده "صبح به خير ايران" گفت: طي برنامه ريزي هاي صورت گرفته و براساس چشم انداز و برنامه استراتژيك سازمان، غني ترين، مطمئن ترين و دردسترس ترين كتابخانه منطقه در سال 1404مي شويم.
دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد وكتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران صبح امروز چهارشنبه 24 خرداد با حضور در برنامه زنده "صبح به خير ايران" گفت: طي برنامه ريزي هاي صورت گرفته و براساس چشم انداز و برنامه استراتژيك سازمان، غني ترين، مطمئن ترين و دردسترس ترين كتابخانه منطقه در سال 1404مي شويم.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. دكتر صلاحي در اين برنامه با اشاره به فعاليت ها و عملكرد سازمان افزود: سازمان همه منابعي را كه به لحاظ دسترسي محدوديت قانوني نداشته باشد، در اختيار مراجعه كنندگان قرار مي دهد.
وي ادامه داد: كتابخانه ملي متعلق به همه مردم و در آن به روي همه باز است و پذيراي همه محققان مشتاق حتي غير عضو براي ارائه خدمات است.
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ابراز اميدواري كرد: خدمات عمده كتابخانه ملي در وب سايت سازمان قرار گيرد تا هر پژوهشگري در هر نقطه ايران و جهان به منابع عظيم و غني كتابخانه ملي دسترسي داشته باشد.
وي همچنين بر راه اندازي مراكز استاني سازمان تا دو سال آينده براي نزديك شدن به عدالت پژوهشي تاكيد كرد.