فهرست اسامی اهداکنندگان در خردادماه 1396

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۳ - ۷:۱۲:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۹/۲۰ - ۸:۲۳:۵۴
فهرست اسامی اهداکنندگان در خردادماه 1396
 

 

 

ردیف

شهر

نام خانوادگی و نام اهدا کننده

تعداد نسخه منابع اهدا شده(کتاب/نشریه/غیرکتابی)

1

تهران

افضلی ، فرحناز (همکار)

29 کتاب، 3 نشریه، 1 غیرکتابی

2

تهران

تقدسی ، عطاء الله

18 کتاب

3

تهران

جذبی ، سید علیرضا (مترجم)

6 کتاب

4

تهران

جمالی فیروزآبادی ، محمود

65  غیرکتابی

5

تهران

حسامی ، مسعود

153 کتاب

6

تهران

حسینی پور ، فاطمه

266 کتاب، 6 غیرکتابی

7

تهران

حیدری ، الهام

3 کتاب، 3 نشریه

8

تهران

خسروانی ، مهوش

488 کتاب، 72 نشریه

9

تهران

رافتی ، جعفر

79 کتاب، 30 نشریه، 27  غیرکتابی

10

خرم آباد

شاکرمی ، عبدالحسین (نویسنده)

3 کتاب

11

تهران

صراحی ، ایمان

27 کتاب

12

تهران

طباطبائیان ، حسن

236 کتاب، 2 غیرکتابی

13

تهران

خانم فرخ (همکار)

14 کتاب

14

تهران

قرآن خوان ، محمد علی

70 کتاب، 3 نشریه، 2 غیرکتابی

15

شیراز

مرادپور ، مهناز از طرف مرحوم رحیم مرادپور- نویسنده

1 کتاب

16

تهران

مرشد حسن ، منصوره

32 کتاب

17

تهران

آقای منصوری فرد

65 کتاب، 6 نشریه، 64 غیرکتابی

18

تهران

آقای نورالهیان

1 کتاب، 1 نشریه

19

تهران

یزدان مهر ، مریم

140 کتاب