سال 1395

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲ - ۹:۵۶:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ - ۷:۵۳:۵۰
سال 1395

دی، بهمن، اسفند

 رديف 

عنوان

موجودي تا

 30/12/1395 

 افزايش موجودي 

1

 تالارها و مخازن تخصصي و عمومي 

2462387

19000

2

ايرانشناسي

71843

771

3

نشريات

249774

3327

4

كودكان و نوجوانان

235537

2059

5

نابينايان

16678

16

6

غيركتابي

*497903

520

7

پایان نامه

232686

21230

 

*به دلیل انتقال محتوای پایان نامه ها در قالب لوح فشرده به تالار رقمی، تنها افزایش موجودی سایر منابع غیر کتابی در جدول فوق ذکر شده است.

در سه ماهه چهارم سال 1395 تعداد  3395 نفر عضو كتابخانه ملي شده اند.

 

مهر، آبان، آذر

 رديف 

عنوان

موجودي تا

 30/09/1395 

 افزايش موجودي 

1

 تالارها و مخازن تخصصي و عمومي 

2443387

24047

2

ايرانشناسي

71072

896

3

نشريات

246447

5097

4

كودكان و نوجوانان

233478

2228

5

نابينايان

16662

111

6

غيركتابي

498534

1876

7

پایان نامه

211456

2500

 

در سه ماهه سوم سال 1395 تعداد 4298 نفر عضو كتابخانه ملي شده اند.

 

تیر، مرداد، شهریور

 رديف 

عنوان

موجودي تا

 31/06/1395 

 افزايش موجودي 

1

 تالارها و مخازن تخصصي و عمومي 

2419340

39638

2

ايرانشناسي

70176

2723

3

نشريات

241350

4293

4

كودكان و نوجوانان

231250

2001

5

نابينايان

16551

0

6

غيركتابي

496658

5328

7

پایان نامه

47802

27896

 

در سه ماهه دوم سال 1395 تعداد 2987 نفر عضو كتابخانه ملي شده اند.

 

فروردین، اردیبهشت، خرداد

 رديف 

عنوان

موجودي تا

 31/03/1395 

 افزايش موجودي 

1

 مخازن تخصصي و عمومي 

2340449

30760

2

ايرانشناسي

67453

1285

3

نشريات

237057

1403

4

كودكان و نوجوانان

268502

2772

5

نابينايان

16551

20

6

غيركتابي

491330

2617

7

پایان نامه

19906

 
 

در سه ماهه اول سال 1395 تعداد 3904 نفر عضو كتابخانه ملي شده اند.