گزارش نشست آشنایی با فیپای الکترونیکی در هفته کتاب آبان 1394

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۹/۲۲ - ۱۱:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۹/۲۲ - ۱۱:۲:۳۸
گزارش نشست آشنایی با فیپای الکترونیکی در هفته کتاب آبان 1394
در روز چهارشنبه مورخ 94/08/27 ، نشست 2 ساعته‌" آشنايي با فيپاي الکترونيکي" با حضور بيش از 80 ناشر فعال برگزار گرديد.
در اين نشست ابتدا روند درخواست فيپاي الكترونيكي توسط سركار خانم مستوره صادقي يكي از كارشناسان فيپا براي ناشران توضيح داده شد ، سپس سركار خانم يعقوب پور مديركل پردازش و سازماندهي در خصوص اهميت سازماندهي در بازيابي اطلاعات مطالبي را بيان كردند و در ادامه ، جلسه پرسش و پاسخ به مدت يك ساعت با حضور مديركل و روساي گروههاي فهرست نويسي و سازماندهي منابع كتابي ، فهرست نويسي و سازماندهي منابع غير كتابي ، مستند سازي و رئيس اداره خدمات رايانه برگزار و به سوالات ناشران در زمينه هاي مختلف پاسخ داده شد و راهكارهايي براي تعامل بيشتر بين ناشران و اداره كل پردازش و سازماندهي جهت تسريع و تسهيل در صدور فيپا ارائه گرديد.