همایش ایران و جنگ جهانی دوم در سوم اسفند سال 1390 برگزار می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۷/۲۶ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۵۸:۲
همایش ایران و جنگ جهانی دوم در سوم اسفند سال 1390 برگزار می شود
سومين نشست اعضاي مجمع هماهنگي مراكز تاريخ پژوهي و بانك‌هاي اسنادي (مهتاب) در دفتر مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي برگزارشد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا.، در اين نشست، اعضا پس از ارائه گزارش و بررسي آخرين وضعيت تاريخ نگاري و سندپژوهي در كشور، به بحث و پيگيري مصوبات قبلي پرداختند.
مشاركت فعال‌تر مهتاب در كارگروه ها و جلسات هم انديشي با محوريت كتاب، تاريخ نگاري انقلاب اسلامي و جنبه هاي مختلف آن، انجام آموزش هاي كتابداري و اسنادي در سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران و فعال كردن كارگروه ها به منظور توسعة سازمان هاي مردم نهاد (NGO) در زمينه هاي تاريخ¬نگاري ار مهم ترين محورهاي بحث اين نشست بود.
همچنين در اين جلسه مقرر شد، همايش ايران و جنگ جهاني دوم در سوم اسفند سال 1390 برگزار شود. لازم به ذكر است، نشست آتي مهتاب در حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي برگزار خواهد شد.