داوری 132 مقاله در نخستین همایش بین المللی اسناد ایرانی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۹/۲۳ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۲:۱۲
داوری 132 مقاله در نخستین همایش بین المللی اسناد ایرانی
تعداد 132 چكيده مقاله به دبيرخانه نخستين همايش بين المللي اسناد ايراني رسيد كه پس از داوري هيات داوران، 50 مقاله پذيرفته شد.
تعداد 132 چكيده مقاله به دبيرخانه نخستين همايش بين المللي اسناد ايراني رسيد كه پس از داوري هيات داوران، 50 مقاله پذيرفته شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، از 132 چكيده مقاله اي كه به دبيرخانه همايش رسيد، 127 چكيده مقاله پذيرفته شدند و 100 پژوهشگر نيز، مقاله خود را به صورت تمام متن ارسال كردند. پس از داوري مقالات از سوي هيات داوري، 50 مقاله پذيرفته نهايي شدند و 12 مقاله در همايش ارائه مي شود.
اين همايش به منظور دانش افزايي در زمينه اسناد ايراني و شناسايي مجموعه هاي سندي داخل و خارج كشور، عمق بخشيدن به پژوهش‌هاي مبتني بر اسناد، عرضه‌ آخرين اطلاعات، روش‌ها و دستاوردهاي مطالعات مربوط به آن در ايران و نيز كشورهاي مرتبط با ايران، به ‌ويژه كشورهايي كه داراي گذشته‌ مشترك تاريخي و فرهنگي با ايران هستند.
گفتني است نخستين همايش بين المللي اسناد ايراني و چهارمين جشنواره هفته پژوهش سازمان با حضور 43 كشور جهان و ارائه مقالات از سوي شركت كنندگان خارجي، جنبه بين المللي وسيعي دارد.