نشست آشنايی با فيپای الکترونيکی 1396

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۹/۲۲ - ۸:۲۹:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۱۰/۴ - ۶:۴۸:۳۶
نشست آشنايی با فيپای الکترونيکی 1396

پنجمين نشست "آشنايي با فيپاي الکترونيکي" در روز سه شنبه1396/08/16 ساعت 12-9 در انديشگاه فرهنگي سازمان اسناد و کتابخانه ملي برگزار شد.در اين نشست حدود 50 نفر از مديران و مسئولان انتشاراتي که در ماههاي اخير به عضويت فيپاي الکترونيکي در آمده اند شرکت کردند و با فيپاي الکترونيکي و روند صدور فيپا در کتابخانه ملي ايران آشنا شدند. در ادامه نشست ، به پرسش هاي ناشران در زمينه فيپا پاسخ داده شد. در پايان، ناشران شرکت کننده در نشست ، از موزه کتاب و ميراث مستند ايران بازديد کردند.
همچنين به همت مديريت اسناد و کتابخانه ملي استان مازندران در تاريخ 1396/08/13 نشست آشنايي با فيپاي الکترونيکي براي ناشران استان مازندران برگزار شد در اين نشست سرکار خانم ها طاهره يعقوب پور نرگسي، مديرکل پردازش و سازماندهي و راضيه نمازي، مسئول واحد فيپا حضور داشتند و در پايان نشست به پرسش هاي حاضران پاسخ دادند.