فهرست اسامی اهداکنندگان در آبان ماه 1396


تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۹/۲۲ - ۵:۲۳:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۹/۲۲ - ۵:۲۷:۴۶
فهرست اسامی اهداکنندگان در آبان ماه 1396

اهدا كننده (آبان ماه 1396)

كتاب (نسخه)

 

پيايندها (نسخه)

ساير منابع غير كتابي (نسخه)

فارسي

عربي

لاتين

سایر

فارسي

لاتين

فارسي

لاتین

الهه حیدری

37

 

 

 

1

 

5

 

انتشارات خط خطی

340

 

 

 

 

 

 

 

انتشارات روزآمد

100

 

 

 

 

 

 

 

انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

20

 

 

 

 

 

 

 

آقای رضایی

174

 

7

 

59

 

 

 

آقای قبادی(رئیس بازرسی سازمان)

18

 

 

 

 

 

435

 

آقای ملک نژاد(کتابفروشی هوشمند)

21

 

 

 

 

 

 

 

آلتن تای یارعلی

11

 

2

 

 

 

 

 

بهنوش هایی قلعه شاهی

98

 

8

 

55

 

 

 

پروانه سهاله(مرحوم بیوک سهاله)

621

 

712

 

2

 

 

 

پیمان نوروزی

128

 

 

 

 

 

 

 

جواد ولی زاده

5

 

 

 

 

 

 

 

حمیده دستجردی(همکار)

242

 

 

 

3

 

22

 

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

217

 

 

 

1

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

6754

 

 

 

 

 

631

 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1710

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

4350

 

 

550

 

4000

 

 

دفتر دکتر امیرخانی

7

 

 

 

 

 

 

 

دکتر عظیمی

45

 

 

 

 

 

 

 

رضا فضلعلی(نویسنده)

4

 

 

 

 

 

 

 

سازمان زیبا سازی شهر تهران

 

 

 

 

 

 

2

 

سازمان صدا و سیما

144

 

3

 

 

 

 

 

شرکت مدیریت منابع آب ایران

2

 

 

 

 

 

 

 

عدالت لطفی

25

 

1

 

1

 

 

 

علی صادق زاده(مرحومه ام کلثوم خوشبختی وایقان)

4

 

1

 

14

11

54

71

علیرضا ضرغام

9

 

12

 

 

 

 

 

فیروزه سیف الله زاده(شکوهی)

96

 

24

 

1

 

 

 

کاوه مقدم (نویسنده)

1

 

 

 

 

 

 

 

کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا(س)

794

5

178

 

49

9

 

 

محبوبه شمشیرگرها(همکار)

63

 

 

 

2

 

1

 

محمداسماعیل عرفانی (نویسنده)

1

 

 

 

 

 

 

 

مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی-پژوهشکده دکترین

 

 

 

 

2

 

 

 

نوید بابایی

10