فهرست اسامی اهداکنندگان در مهرماه 1396

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۹/۲۲ - ۵:۲۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۹/۲۲ - ۵:۲۱:۳۳
فهرست اسامی اهداکنندگان در مهرماه 1396

اهدا كننده (مهرماه 1396)

كتاب (نسخه)

پيايندها (نسخه)

ساير منابع غير كتابي (نسخه)

فارسي

عربي

لاتين

فارسي

لاتين

فارسي

احسان عباس زاده

1

 

 

 

 

 

امیرحسین حمیدیان(نویسنده)

1

 

 

 

 

 

امیرحسین هادی پور

315

8

 

 

 

26

انجمن روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

909

 

15

508

 

 

حسین مرادی دادخواه

179

1

 

 

 

 

خانم مهدی نژاد

 

 

 

 

 

2

رحمت مقدسیان

259

 

 

 

 

 

رضا عیسی آبادی

367

 

137

24

3

7

زهرا جوادیان ثابت

173

4

 

31

 

 

زهرا عبدالرحیمیان

212

 

89

 

 

7

سازمان حفاظت محیط زیست

524

 

 

249

73

68

سعیدی(برادر خانم سعیدی همکار اطلاع رسانی)

118

 

24

 

 

 

سوده صیرفی(همکار)

37

 

 

4

 

 

سیما حیدرزاده

1

 

 

 

 

 

شرکت ملی نفت ایران

249

 

137

7638

4262

24

طاهره فردمنش

337

 

316

173

 

24

عدالت لطفی (همکار)

13

 

1

 

 

 

عزت الله برهانی

146

 

15

47

 

 

علیرضا آقاجانی

102

 

4

5

 

 

غلامحسین خدری

592

312

21

33

4

9

فاطمه شاه کرمی خوانساری

290

 

 

 

 

 

فاطمه کارگرزاده

34

 

3

 

 

 

فاطمه منیژه سلطان مراد

321

 

18

92

 

 

کلثوم رزقی

115

 

 

 

 

 

گویا رضیانی

143

 

 

 

 

 

لادن امینی

345

 

36

37

 

11

محسن سیدی

2

 

 

 

 

 

محمد ثابتی آقابزرگی

26

 

1

 

 

 

محمدحسین علی نژاد

326

 

 

 

 

11

محمود دارابی(نویسنده)

1

 

 

 

 

 

مسعود غربی

143

 

59

182

327

98

مسعود قریب

200

 

13

97

 

39

معاونت امور اقتصادی (دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی)

1

 

 

 

 

 

معصومه سیف افجه ای(مرحوم سید محمود سیف)

544

 

 

 

 

 

مهرانگیز مفیدی

328

 

6

 

 

3

مهرزاد فرزاد

119

 

2

 

 

 

مینو نوبخت

175

 

17

15

 

 

ناشناس(درب شرقی)

12

 

6

 

 

1

ناشناس(درب شرقی)

83

 

27

1

 

 

ناشناس(دفتر مدیریت فراهم آوری)

6

 

 

1

 

5

نسرین قاسمی

13

 

95

 

 

 

وجیهه السادات لاجوردی

70

 

 

1

 

 

هلیا هاشمی اصل(مرحوم حسین هاشمی اصل)

66