فهرست اسامی اهدا کنندگان در تیر ماه 1396

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۳ - ۸:۱۱:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۹/۲۱ - ۷:۳۶:۱۱
فهرست اسامی اهدا کنندگان در تیر ماه 1396

 

ردیف

نام خانوادگی و نام اهدا کننده

تعداد نسخه منابع اهدا شده(کتاب/نشریه/غیرکتابی)

1

ابراهیمی خبازی ، فرشته

3 کتاب، 3 غیرکتابی

2

افضلی ، فرحناز (همکار)

82 کتاب، 1 نشریه، 35 غیرکتابی

3

اکبری ، علیرضا (همکار)

56 کتاب، 70 نشریه، 1 غیرکتابی

4

امینی ، زهرا

353 کتاب، 11 نشریه، 41 غیرکتابی

5

انتشارات کتاب خورشید

1500 کتاب

6

انجمن علمی ایرانی روابط بین الملل

51 کتاب، 192 نشریه

7

انصاری ، فاطمه (همکار)

10 کتاب

8

اولین دخت حاجیانی

1274 کتاب

9

ایران پناه ، آناهیتا (همکار)

27 کتاب

10

آقاجانی ، علیرضا

57 کتاب

11

آیت الله زاده ، سید علی رضا

41 کتاب

12

بنیاد فارابی (آقای تابش)

38  کتاب، 13 نشریه، 22 غیرکتابی

13

بهراد رضایی ، حسام

76 کتاب

14

بیغش ، علی

146 کتاب، 37 نشریه، 1 غیرکتابی

15

بیمارستان مسیح دانشوری

180 کتاب، 66 نشریه، 2 غیرکتابی

16

ثابتی آقابزرگی ، رضا

29 کتاب

17

جواهری آریا ، یدالله

681 کتاب

18

حسینی ، سید مهدی (نویسنده و عکاس)

2 کتاب

19

خانم حقی

43 کتاب، ۱ نشریه، 6 غیرکتابی

20

دانشکده دندان پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

1982 کتاب

21

رحماندوست ، مصطفی

10 کتاب، 5 نشریه

22

رهبر ، فرزانه

64 کتاب

23

شفیعی ، ابراهیم

4 کتاب

24

شورای کتاب کودک

13 کتاب

25

شیرازی ، جلال

1 کتاب

26

صالحی شبستری ، جمشید (سردبیر نشریه پیام شبستر)

6 نشریه

27

صدیقی ، ماشاءالله (نویسنده)

7 کتاب

28

طباطبایی ، جعفر

35 کتاب، 11 نشریه، 36  غیرکتابی

29

عبدلی ، علی

97 کتاب

30

عزیزانی ، صغرا

281 کتاب، 3 نشریه، 262 غیرکتابی

31

فرخجسته ، سیامک

786 کتاب، 260 نشریه

32

فرهاد ، مصطفی

2 نشریه

33

قبادی بیگوند ، گلاره

77 کتاب

34

قرآن خوان ، محمد

70 کتاب، 3 نشریه، 2 غیرکتابی

35

کاظمی ، بهزاد (از طرف خانم طوغای)

29 کتاب

36

کتابخانه کانون انصار

3225 کتاب، 327 نشریه، 1238 غیرکتابی

37

کتابخانه مرکزی دانشکده فنی دانشگاه تهران

249 کتاب

38

لطفی ، عدالت

10 کتاب

39

محسنی ساروی ، حسن  

1 کتاب

40

محمدی ، محمد هادی

2 کتاب

41

معاونت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران

590 کتاب

42

معتمدی ، رزا

133 کتاب، ا نشریه

43

ناصح ، عذرا

51 کتاب

44

یعقوبی ، حمیده (همکار حراست)

13 کتاب