بازدید بیش از ده هزار نفر از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در سال 1389

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۴/۱۹ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۹:۲۱:۴۳
 بازدید بیش از ده هزار نفر از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در سال 1389
در سال گذشته بيش از ده هزار و هفتصد نفر از سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران بازديد كردند كه اين تعداد  نسبت به سال گذشته 10 درصد رشد داشته است .
به گزارش سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران در سال 1389 دانش آموزان با 56 درصد بيشترين بازديد كنندگان سازمان اسناد و كتابخانه ملي رابه خود اختصاص دادند كه رقمي معادل 6000 بازديد كننده را نشان مي دهد .
كارشناسان و دانشجويان هم رتبه هاي بعدي را در بازديد از سازمان اسناد و كتابخانه ملي به خود اختصاص داده اند كه به ترتيب با 1800 و 1500 بازديد رتبه هاي بيشترين بازديد كننده را دارا هستند .
فصل پائيز نيز براي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران  در سال گذشته روزهاي پر كاري بوده است به نحوي كه در اين فصل بيش از 4 هزار نفر از سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران بازديد كرده اند .