دکتر صلاحی: برنامه استراتژیک 13 ساله سازمان با چشم انداز ایران 1404 همسو است


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۳/۲۰ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۴۱:۵
دکتر صلاحی: برنامه استراتژیک 13 ساله سازمان با چشم انداز ایران 1404 همسو است
دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي كه در مراسم نشست خبري با حضور اصحاب رسانه صحبت مي كرد، تدوين برنامه استراتژيك 13 ساله سازمان را همسو با چشم انداز 20 ساله كشور در سال 1404 دانست و گفت: استخراج بيانيه ماموريت سازمان، چشم انداز، هدف كلان و نقشه استراتژيك حاصل تلاش 9 ماهه تيم استراتژي سازمان است و در مرحله تصويب برنامه 3 ساله از سوي هيات امنا هستيم، همچنين دو برنامه 5 ساله به تدريج پس از تكميل به تصويب هيات امناء خواهد رسيد و فعاليت هاي مرتبط اجرايي مي شود.
دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي كه در مراسم نشست خبري با حضور اصحاب رسانه صحبت مي كرد، تدوين برنامه استراتژيك 13 ساله سازمان را همسو با چشم انداز 20 ساله كشور در سال 1404 دانست و گفت: استخراج بيانيه ماموريت سازمان، چشم انداز، هدف كلان و نقشه استراتژيك حاصل تلاش 9 ماهه تيم استراتژي سازمان است و در مرحله تصويب برنامه 3 ساله از سوي هيات امنا هستيم، همچنين دو برنامه 5 ساله به تدريج پس از تكميل به تصويب هيات امناء خواهد رسيد و فعاليت هاي مرتبط اجرايي مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. در اين نشست كه صبح امروز يكشنبه 21 خرداد با محوريت گزارشي از چگونگي تدوين برنامه استراتژيك سازمان سازماندهي شد، دكتر صلاحي ضمن خوش آمدگويي به خبرنگاران رسانه هاي مكتوب و تصويري گفت: از روز جلسه معارفه ام در پنجم تيرماه 1390 تا هم اكنون كه حدوداً 11 ماه از حضورم در اين سازمان مي گذرد، همه رسانه ها و افرادي كه به نوعي با سازمان ارتباط داشتند، از شخصي كه تحصيلات دانشگاهي اش مديريت استراتژيك بوده، استراتژي و برنامه مي خواستند.
وي از شناخت و مطالعه اوليه به عنوان عناصر مهم براي گام هاي نخستين تدوين برنامه ياد كرد و افزود: پس از انتصاب به عنوان يكي از اعضاي كوچك سازمان، سوابق موجود در زمينه استراتژي را بررسي كردم و كميته ها و خروجي هاي مستندي كه از اين كميته ها وجود داشت، براي سازماني كه اهداف بسيار سنگين و بزرگي در پيش دارد و به عنوان كانون بالندگي فرهنگي كشور ايفاي نقش مي كند، قانعم نكرد.
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي اظهار كرد: فعاليت تيم استراتژي در مهرماه شروع شد، در عين حال كه همكاران پويا، زنده و بدون وقفه بر اساس شاخص هاي موجود به فعاليت خود ادامه مي دادند.
وي القاء تفكر استراتژيك را مهم ترين گام براي هماهنگ كردن كاركنان و مديران دانست و ادامه داد: تلاش سه ماهه معرفي وضع موجود براي آن بود كه بدانيم سازمان كجاست و نتيجه اين بررسي نشان داد كه براي همفكري و تعامل با كاركنان و مديران بايد تفكر استراتژي در سازمان حكفرما باشد.
دكتر صلاحي در ادامه به برگزاري 53 جلسه فوق العاده چندين ساعته با حضور همه مديران و هم چنين همايش هايي براي جمع آوري نظرات و پيشنهادهاي علمي اشاره و اضافه كرد: همايش "عزم تغيير، آينده ماندگار" از جمله همايش هايي بود كه براي آشنايي كاركنان با تفكر استراتژيك سازماندهي شد و افراد صاحب نظر در داخل و خارج سازمان به عنوان ذينفعان درخواست ها و نظرات خود را به مجموعه منتقل كردند.
گفتني است هفتمين نشست خبري دكتر صلاحي هم اكنون در سالن كنفرانس حوزه رياست ادامه دارد و رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي پاسخگوي خبرنگاران است.