گردآوری 126 هزار و 221 نسخه کتاب، پایان نامه و منابع غیر کتابی طی شش ماهه نخست سال توسط کتابخانه ملی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۸/۲ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۵۷:۱۲
گردآوری 126 هزار و 221 نسخه کتاب، پایان نامه و منابع غیر کتابی طی شش ماهه نخست سال توسط کتابخانه ملی
عداد 126 هزار و 221 نسخه كتاب، پايان نامه و منابع غير كتابي ديگر طي شش ماهه نخست سال 91 توسط سازمان اسناد وكتابخانه ملي گردآوري شد.
تعداد 126 هزار و 221 نسخه كتاب، پايان نامه و منابع غير كتابي ديگر طي شش ماهه نخست سال 91 توسط سازمان اسناد وكتابخانه ملي گردآوري شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد وكتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، اين تعداد، شامل 112 هزار و 43 نسخه كتاب، 9 هزار و 464 نسخه پايان نامه، 3هزار و 630 نسخه لوح فشرده و هزار و 84 نسخه منابع غير كتابي ديگر است.
اين منابع، از استان هاي سراسر كشور ارسال و توسط سازمان اسناد وكتابخانه ملي گردآوري شده است. استان هاي تهران با 97 هزار و 579 نسخه ، قزوين با 11 هزار و 534 نسخه و خراسان رضوي با 5 هزار و 710 نسخه رتبه هاي اول تا سوم را در ارسال منابع به سازمان اسناد وكتابخانه ملي دارند. هم چنين استان هاي اردبيل و خراسان شمالي سهمي در منابع گردآوري شده در 6 ماهه اول سال 91 نداشتند.