فهرست اهداکنندگان خرداد 1397

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۲۰ - ۱۰:۱۷:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۵/۳۰ - ۹:۲۸:۱۴
<a href=فهرست اهداکنندگان خرداد 1397">
اهدا كننده كتاب (نسخه) پيايندها (نسخه) ساير منابع غير كتابي (نسخه)
فارسي عربي لاتين زبانهای دیگر فارسي لاتين فارسي لاتین
مونا خیرخواه 4              
انیسه آدینه زاده 70   6   2   10  
آقای فاطمی 385   4   74      
راحله نادریان(همکار) 15   12          
سید ساناز میرحسینی(مرحوم سید تقی میرحسینی) 6   278          
مهدی اسلام پناه  5              
آقای صدیق زاده 585 4 3   7   9  
رقیه حبیب نژاد(همکار) 60   3          
معاونت حقوقی و امور مجلس ناجا  50   6          
انتشارات کلید آموزش 301   1          
انتشارات شورا 3123              
انتشارات نگاه نوین(ریحانه شاهسون) 340       413      
انتشارات هورمزد 8              
محسن سیدی 4              
خانم محمدی(همکار) 6              
بهروز قاسمی(نویسنده) 1   1          
علیرضا بحیرائی(نویسنده)     2          
عاطفه صدری 6              
کتابخانه تخصصی سازمان امور مالیاتی کشور 961   26   1037   492  
ناشناس (درب شرقی) 11              
مریم زیادلو 38       5   3  
پایا مغتنم (آیدا نسرین) 134   14          
الهام ذره پرور شجاع  38   5          
انتشارات یساولی 14227           6011  
سید فخرالدین اشرفی 520 37     2      
دانشگاه علوم پزشکی ایران 393   61   5   24  
حمیده اسلامی(همکار) 9           4  
حمید سلطانی(همکار) 19              
دفتر معاونت کتابخانه (دکتر امیرخانی) 4           2  
دفتر پژوهش و برنامه ریزی(آقای زنده دل) 138   3   138 11 40 45
دفتر معاونت کتابخانه (دکتر امیرخانی)       1        
لئون آهارونیان زاده        1        
جمع کل 21461 41 425 2 1683 11 6595 45