برگزاری نخستین جلسه کمیته مارک ایران در سال 1397


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۷ - ۱۰:۵۶:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۲/۳ - ۱۳:۱۸:۱۲
برگزاری نخستین جلسه کمیته مارک ایران در سال 1397
عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از برگزاری نخستین جلسه کمیته مارک ایران در سال ۹۷ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، سعیده اکبری داریان گفت: در این جلسه که در محل سالن کنفرانس حوزه ریاست برگزار شد، درخواست‌های کاربران مارک ایران در سازمان اسناد و کتابخانه ملی بررسی شد. این درخواست‌ها شامل ورود اطلاعات کد شناسایی میکروفیش‌های نسخ خطی کتابخانه بریتانیا در کاربرگه میکروفرم‌ها، به کار گیری فیلدهای بلوک 4 در تنظیم و توصیف اسناد، نحوه نظارت بر تعیین سطح دسترسی درکاربرگه‌های نسخه‌های خطی، فهرست نویسی بولتن‌ها، بهبود فرایند گردش رکوردها در رسا در سبدهای کاری مجازی و امثال آن بود.

گفتنی است بهار امسال بیستمین سال فعالیت این کمیته در کشور است. در فروردین 1377کمیته ملی مارک ایران برای تدوین مارک ایران تشکیل شد. یکی ازدستاوردهای این کمیته تدوین و انتشار کتاب مارک ایران در سال 1381 بود. از آنجاییکه تدوین این دستنامه اولین تجربه کتابخانه ملی در این زمینه بود در این مرحله فقط به ماده کتاب اکتفا شد.

پس از تدوین مورد-کاربردهای (usecases) برنامه جامع کتابخانه ملی (رسا)، این کمیته در سال 1383 باتغییر اعضای خود در قالب شورایی به نام"شورای رسا" به بومی سازی و عملیاتی کردن مارک ایران در برنامه رسا پرداخت. از جمله دستاوردهای "شورای رسا" پیاده‌سازی بانک کتابشناختی، بانک مستندات و بانک موجودی بود. باتوجه به محدودیت زمان برای افتتاح برنامه‌ رسا بومی‌سازی و پیاده سازی مارک ایران در رسا به موازات انجام می‌شد. همچنین در سال 1384 کار نظارت بر فعالیت "کارگروه تحویل نرم افزار رسا" بر عهده این شورا بود. فعالیت شورا تا سال 1387 ادامه داشت و پس از وقفه پنج ساله در سال 1393 مجددا فعالیت خود را در قالب کمیته مارک ایران آغاز کرد.

شایان ذکر است سایت تخصصی مارک ایران از طریق آدرس زیر قابل دسترسی است:

http://iranmarc.nlai.ir