سال 1396

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۲/۹ - ۱۲:۷:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ - ۷:۵۳:۱
سال 1396

فروردین، اردیبهشت، خرداد

ردیف

عنوان

موجودی تا 31/03/1396

افزایش موجودی

1

تالارها و مخازن تخصصی و عمومی

2478134

15747

2

ایرانشناسی

72543

700

3

نشریات

251740

1966

4

کودکان و نوجوانان

240059

4522

5

نابینایان

17488

810

6

غیرکتابی

498768

865

7

پایان نامه

239598

9212

 
در سه ماهه اول سال 1396 تعداد 3210 نفر عضو کتابخانه ملی شده اند.
 
دی، بهمن، اسفند

ردیف

عنوان

موجودی تا 1396/12/29

افزایش موجودی

1

تالارها و مخازن تخصصی و عمومی

2564847

30844

2

ایرانشناسی

73713

265

3

نشریات

266259

6112

4

کودکان و نوجوانان

249768

1895

5

نابینایان

21258

989

6

غیرکتابی

552466

33118

7

پایان نامه

245021

 

در سه ماه چهارم سال 1396 تعداد 3426 نفر عضو کتابخانه ملی شده اند.