فهرست اهداکنندگان در بهمن ماه 1396

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱/۸ - ۵:۴۲:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱/۸ - ۵:۴۴:۵۵
فهرست اهداکنندگان در بهمن ماه 1396
اهدا كننده كتاب (نسخه)     پيايندها (نسخه)   ساير منابع غير كتابي (نسخه)
فارسي عربي لاتين سایر فارسي عربی لاتين لاتین فارسي
احمدرضا رسولی 500                
الهه حیدری 2               5
امیرحسین ابکاری 196   108   142   97    
آقای تهرانی 309   17   9 3      
آقای شیرصفی(همکار بازنشسته) 25                
به آور خوانساری 293   56   132   57   38
بیمارستان فیروزگر 120   360            
پرویز غفرانی(علی اصغر غفرانی) 802   56   107   174    
حاج آقا نوراللهیان     2 8          
خانم باقری(همکار بخش خطی) 107 1 8           1
خانم تبریزی(همکار) 31                
خانم جعفری روشن 71   14            
خانم زمانی 94   77   3        
دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1859             5  
دانشنامه معاصر قرآن کریم 1                
دفتر آقای نوری پور 67   3   48       57
دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی   1              
دفتر مدیریت فراهم آوری 5       1       16
رقیه صمدبین(رحیمی) 221       6     1 12
ساناز منوچهری 81   298       21   58
سحر محمودی 6   4           7
سمانه شاهسون 20   2   2       3
سمیه میغانی 3                
شرکت مهندسی طرح و پالایش 1                
شهرداری منطقه 5 37 26              
علی اکبر خدابنده لو     34            
علیرضا آقا جانی 19   92   34        
فریبرز خسروی 2       2        
فریبرز خسروی     36            
کتابخانه دانشکده علوم پزشکی خمین 750                
کتابخانه مجلس شورای اسلامی 618   209           80
مجتبی استیری 10                
مجمع الامام الحسین العلمی لتحقیق تواث اهل البیت (حرم امام حسین علیه السلام)   31              
محمدهادی میزان(نویسنده) 1                
مریم تمیمی 65   23   6   2   2
مژگان تاجیک(همکار) 48       70       20
مسعود قریب(خانم افضلی -همکار)         13       67
معصومه باغی 1                
معصومه باغی 1                
مهرفر انوری 20   1   4        
ناشناس 10       32   1   12
ناشناس(دریافتی از دفتر فراهم آوری)     6           7
هاجر اخوی 5             8