خمسه نظامی 1

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ - ۹:۴۹:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱/۷ - ۱۰:۴۱:۴۷
خمسه نظامی 1
  • محل نگهداري اثر: مدرسه عالي شهيد مطهري (سپهسالار)
  • شماره ثبت اثر در آرشيو محل نگهداري آن: 400
  • تاريخ ثبت در حافظه جهاني ايران: 1388 شمسي (2010 ميلادي)
  • شماره ثبت در دفتر ثبت حافظه جهاني ايران: 1007
  • توضيحات: نسخه خطي در سال1388 شمسي(2009 ميلادي) از سوي مدرسه عالي شهيد مطهري (سپهسالار) به كميته ملي حافظه جهاني معرفي شد و در بهمن ماه 1388 شمسي (2010 ميلادي) در فهرست حافظه جهاني ايران به ثبت رسيد.
  • برگ پيشنهاد ثبت اثر در حافظه جهاني ايران