نمایشگاه مجازی گروه پیایند ها به مناسبت شهادت امیرکبیر (20دی ماه )

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۹/۸ - ۸:۵۱:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ - ۶:۵۳:۴۸
نمایشگاه مجازی گروه پیایند ها به مناسبت شهادت امیرکبیر (20دی ماه )
اميركبير در 20دي1230 ش. در حمام فين كاشان با بريدن رگ دستهايش به قتل رسيد.اميركبير را به كربلا حمل كردند و در اتاقى كه در آن به سوى صحن امام حسين(ع) باز مى شود به خاك سپردند

ميرزا محمدتقي خان اميركبير فرزند كربلايي قربان بيگ فراهاني در سال 1222 ق در هزاوه فراهان از توابع اراك (سلطان آباد پيشين) متولد شد. كربلايي قربان پدر اميركبير در دستگاه ميرزا عيسي (ميرزا بزرگ) پدر ميرزا ابوالقاسم قائم‌‌مقام سمت آشپزي داشت. مادر اميركبير فاطمه‌سلطان دختر استاد شاه محمد‌بنا از اهالي فراهان بود. ميرزا محمدتقي خان به خاطر هوش و استعداد كم‌نظيرش از همان دوران نوجواني مورد توجه ميرزابزرگ و سپس قائم‌مقام فراهاني قرار گرفت و به ترتيب به سمت منشي‌گري آن دو دست يافت و به سرعت مورد توجه قائم‌مقام و عباس ميرزا نايب‌السلطنه قرار گرفت. اولين تجربه سياسي ميرزامحمدتقي خان همراهي خسرو ميرزا فرزند نايب‌السلطنه و هيئت همراه او در سفرش به روسيه تزاري بود.

حضور اميركبير در دربار ناصرالدين‌شاه همواره مورد مخالفت تعدادي از نزديكان شاه از جمله مهد عليا مادر شاه، اعتمادالدوله و ميرزا آقاخان نوري قرار داشت؛ چنان كه تلاش‌هاي اين عده سرانجام منجر به صدور حكم عزل اميركبير (19محرم1267ق.) از مقام خود گرديد. و دو روز پس از عزل به كاشان تبعيد شد. سرانجام اميركبير در 20دي1230 ش. در حمام فين كاشان با بريدن رگ دستهايش به قتل رسيد.اميركبير را به كربلا حمل كردند و در اتاقى كه در آن به سوى صحن امام حسين(ع) باز مى شود به خاك سپردند

 مهم‌ترين اقدامات اميركبير: تأسيس مدرسه دارالفنون، رسيدگي به وضع ماليه، انتشار روزنامه وقايع اتفاقيه.

روزنامه وقایع اتفاقیه