نمایشگاه 14 آبان روز فرهنگ عمومی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۹/۸ - ۸:۴۲:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۹ - ۱۵:۵:۶
نمایشگاه 14 آبان روز فرهنگ عمومی
«فرهنگ عمومي عبارت است از محموعه منسجم و نظام يافته‌اي از اهداف، ارزشها، عقايد، باورها، رسوم و هنجارهاي مردم متعلق به يك جامعه بزرگ، قوم يا ملت»

»فرهنگ عمومی» عبارت است از مجموعه منسجم و نظام یافته‌ ای از اهداف، ارزش ها، عقاید، باورها، رسوم و هنجارهای مردم متعلق به یک جامعه بزرگ، قوم یا ملت. بنابراین فرهنگ عمومی، شامل تمامی فعالیت های مبتنی بر اندیشه و عادت است که در جهت برآوردن نیازهای بشری بسته به انواع جوامع از نظر تاریخی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی، رفتارهای عمومی مردم را شکل می‌دهد.

همه انسان هایی که از گذشته‌ های دور تا کنون در اقصی نقاط دنیا زندگی کرده‌اند؛ دارای فرهنگ بوده اند. پس فرهنگ یک پدیده عام است و هیچ گروه یا فردی در جامعه انسانی نمی‌توان یافت که فرهنگ نداشته باشد؛ اما از آنجایی که اقوام و جوامع مختلف به نحوه یکسانی در برآوردن نیازهای خود و برخوردشان برای رفع نیازها یکسان نبوده است، طبیعتاً فرهنگ خاص خود را ساخته و پرداخته‌اند و از این رو است که در جوامع مختلف، تنوع فرهنگی به چشم می‌خورد. لیکن در یک جامعه بزرگ، قوم یاملت، بسیاری از ارزش ها، باورها، هنجارها، معیارها و الگوهای رفتاری هستند که گذشته از تکثر فرهنگی قومیت های مختلف جامعه، جنبه عام داشته، همگان آن را پذیرفته‌ اند و در یک کل اجتماعی از آن پیروی می‌کنند.همین جنبه‌های عام در یک جامعه بزرگ یا ملت را به عنوان «فرهنگ عمومی» آن جامعه می‌توان مورد مطالعه و بررسی قرار داد. شخصیت اجتماعی مردم یک جامعه در فرهنگ عمومی آن خلاصه می‌شود و اهداف و کیفیت و مسیر حرکت به سوی تعالی با زوال و عقب افتادگی آن تحت تأثیر فرهنگ عمومی است. لذا اهمیت شناخت و بررسی فرهنگ عمومی برای ارتقاء و تحول آن در مسیر رشد و توسعه، آشکار می‌شود. فرهنگ عمومی در کشور ایران کشور ایران که یک کشور اسلامی است و از دیر باز دارای تمدن غنی ایرانی و ارزشهای اصیل می‌باشد، اهمیت خاصی به مقوله فرهنگ و تعامل افراد با یکدیگر نه تنها به عنوان اعضای یک جامعه، بلکه به عنوان یک فرهنگ ویژه و شناخته شده جامعه اسلامی، می‌دهد و به همین دلیل شورای فرهنگ عمومی 14 آبان‌ماه را در تقویم سال 1387 به نام "روز فرهنگ عمومی" نامگذاری کرد.روابط عمومی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی اعلام کرد در چهارصد و شصت و ششمین جلسه این شورا روز 14 آبان که مصادف با تصویب آئین‌ نامه شورای فرهنگ عمومی است، به نام روز فرهنگ عمومی مصوب گردید. فرهنگ عمومی در کشور ایران مبتنی بر اصول و معارف اسلامی است. در دین مقدس اسلام غیر از اینکه افراد به یک سلسله مبانی فردی از نظر مسائل اخلاقی و فرهنگی معتقد هستند، یک سلسله قوانین و برنامه‌ هایی وجود دارد که بر اساس روابط اجتماعی افراد را به یکدیگر پایبند می‌سازد. اما برنامه ریزی هایی که اسلام برای هر فرد دارد، جدا از برنامه‌ هایی نیست که برای فرهنگ عمومی یک جامعه پیش بینی کرده است؛ به عنوان مثال وقتی اعتقاد به یک سلسله مبانی فردی اخلاقی و فرهنگی مثل پاکی، درستی و حق گویی و بسیاری دیگر اصول اولیه برای هر فرد در نظر گرفته می‌شود، این امر می‌تواند ریشه و پایه برقراری روابط و مناسبات اجتماعی درستی را بنا نهد. بدیهی است که در چنین دینی، فرهنگ عمومی نیز بر پایه همزیستی، مودت، محبت، همکاری، همیاری و کمک و دستگیری از یکدیگر است. مهرورزی و عدالت اجتماعی و ظلم ستیزی از محوری ترین اصول اسلام در فرهنگ عمومی جامعه است. در ایران اسلامی به دلیل حاکمیت ارزش های اسلام، رعایت عدالت اجتماعی و توجه به معنویات در پیشرفت و توسعه مادی جامعه و ترویج روحیه جمع گرایی و اعتقاد به اینکه دستیابی به حد اکثر منافع شخصی از طریق حداکثر شدن منافع جمعی امکان پذیر است، از اولویت‌های اصلاح فرهنگ عمومی است. ارائه الگو به جامعه در اندیشه و رفتار مردم، گام مؤثر دیگری در حاکمیت معیارهای اسلامی در فرهنگ عمومی است. در حوزه قوانین، باید قوانین و مقرراتی در سطوح خرد و کلان وضع شوند که با اصول اسلامی و فطرت انسانها هماهنگ باشد. از سوی دیگر پرورش ذهنیت جامعه و ارائه اطلاعات مناسب به مردم می‌تواند صفات اسلامی را در فرهنگ عمومی کشور احیا نماید.اعتقاد و عمل نمودن گروههای مرجع و پایه در جامعه به مصادیق فرهنگ اسلامی می‌تواند از جمله مهمترین ابزارهای شیوع فرهنگ صحیح اسلامی و الگوهای رفتار اسلامی در فرهنگ عمومی جامعه باشد. در بخش قوانین تبادل فرهنگی با جوامع دیگر و دریافت جنبه‌های مثبت فرهنگ دیگران به تقویت و غنای فرهنگ عمومی کمک شایانی می‌کند. تقویت فرهنگ عمومی در حوزه قوانین و ضوابط منحصر به امور اخلاقی و معنوی نیست و در ابعاد سخت افزاری هم با اهمیت است.

برای مشاهده مقالات روی عنوان مقاله کلیک کنید .

 ‌ 1-  بررسی اهميت ارزش_های اجتماعی در...   2- بررسی تحولات فرهنگ عمومی در ايران

  3-  بررسی ارزش های عمومی در فرهنگ ..

  4- بررسی و تحليل نقش كودك در ده داستان ..
  5- بن مايه های آركاديا   6- پژوهش های بنيادين و فرهنگ عمومی
  7- خدمات كتابخانه های مدارس   8- خلاقيت ادبی در كودكان
  9- كودكی و ادبيات كودک و نوجوان   10- توليد نظريه ادبيات كودك 1
  11- شادی از طريق خواندن   12- اينترنت فرصت يا تهديد
  13- بررسيی وضعيت محتوای وب سايت های كودک   14- چگونه می توان كودكان را به استفاده ..
  15- كتاب هم چون يك درمان..   16- نقش داستان های علمی- تخيلی
  17- نقش كتاب های علوم و فنون   18- نمايش های مهلك دلبستگی كودكان..
  19- دستيابی به اهداف سند چشم انداز بيست ساله   20- جايگاه فرهنگ عمومی در مهندسی  ...
  21- خانواده و فرهنگ عمومی   22- درآمدی بر مفهوم فرهنگ عمومی
  23- دولت دينی و مهندسی فرهنگ عمومی   24- سه گزارش از سه رويداد
  25- عكاسی و فرهنگ عمومی   26- فرهنگ بومی رابايدبه فرهنگ عمومی..
  27- فرهنگ پنهان در زندگی روزمره..  28- فرهنگ علمی و فرهنگ عمومی
  29- مشاركت اجتماعی  30- فرهنگ عمومی ضرورت های اساسی..
  31- فرهنگ وزيبایی شناسی شهری  32- نگاهی به عملكردهای شورای عالی
  33- واقع بينی و تفكر انتقادی  34- فرهنگ عمومی و صنعت فرهنگی
  35- ارتباطات اجتماعی ايرانيان..  36- گسترش مفاهيم پدافند غيرعامل
  37- محاوره اينترنتی و تأثير ان  38- معنا و مفهوم فرهنگ عمومی..
  39- ميزگرد علمی فرهنگ عمومی و توسعه  40- نحوه شكل گيری فرهنگ عمومی  ورفتار...
  41- نقش دانشگاه در توسعه فرهنگ عمومی  42- هنرمند طراح فرهنگ عمومی
  43- جهت عالي دربيداری اسلامی  44- تاثير فرهنگ ديداری بر فرهمگ عمومی
  45- تقويت فرهنگ عمومی  46- چشم انداز فرهنگ عمومی و نظام دانشگاهی
  47- شبكه های تلويزيونی به مثابه عوامل مؤثر  48- ضعف فرهنگ عمومی آفت های انديشه
  49- عكاسی و فرهنگ عمومی  50- فرهنگ عمومی و توسعه
  51- فرهنگ عمومی و ارتباطات اجتماعی ...  52- گزاره هایی اساسی در باب تعامل تربيت
  53- محاوره اينترنتی و تأثير آن  54- معنا و مفهوم فرهنگ عمومی
  55- مقاله 447  56- مقاومت در برابر فرهنگ عمومی