نمایشگاه 14 آبان روز فرهنگ عمومی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۹/۸ - ۸:۴۲:۰
نمایشگاه 14 آبان روز فرهنگ عمومی
«فرهنگ عمومي عبارت است از محموعه منسجم و نظام يافته‌اي از اهداف، ارزشها، عقايد، باورها، رسوم و هنجارهاي مردم متعلق به يك جامعه بزرگ، قوم يا ملت»

«فرهنگ عمومي عبارت است از محموعه منسجم و نظام يافته‌اي از اهداف، ارزشها، عقايد، باورها، رسوم و هنجارهاي مردم متعلق به يك جامعه بزرگ، قوم يا ملت». بنابراين فرهنگ عمومي، شامل تمامي فعاليتهاي مبتني بر انديشه و عادت است كه در جهت برآوردن نيازهاي بشري بسته به انواع جوامع از نظر تاريخي، سياسي، اقتصادي، مذهبي، رفتارهاي عمومي مردم را شكل مي‌دهد.

همه انسانهايي كه از گذشته‌هاي دور تا كنون در اقصي نقاط دنيا زندگي كرده‌اند؛ داراي فرهنگ بوده اند . پس فرهنگ يك پديده عام است و هيچ گروه يا فردي در جامعه انساني نمي‌توان يافت كه فرهنگ نداشته باشد؛ اما از آنجايي كه اقوام و جوامع مختلف به نحوه يكساني در برآوردن نيازهاي خود و برخوردشان براي رفع نيازها يكسان نبوده است، طبيعتاً فرهنگ خاص خود را ساخته و پرداخته‌اند و از اين رو است كه در جوامع مختلف، تنوع فرهنگي به چشم مي‌خورد. ليكن در يك جامعه بزرگ، قوم ياملت، بسياري از ارزشها، باورها، هنجارها، معيارها و الگوهاي رفتاري هستند كه گذشته از تكثر فرهنگي قوميتهاي مختلف جامعه، جنبه عام داشته، همگان آن را پذيرفته‌اند و در يك كل اجتماعي از آن پيروي مي‌كنند.همين جنبه‌هاي عام در يك جامعه بزرگ يا ملت را به عنوان «فرهنگ عمومي» آن جامعه مي‌توان مورد مطالعه و بررسي قرار داد. شخصيت اجتماعي مردم يك جامعه در فرهنگ عمومي آن خلاصه مي‌شود و اهداف و كيفيت و مسير حركت به سوي تعالي با زوال و عقب افتادگي آن تحت تأثير فرهنگ عمومي است. لذا اهميت شناخت و بررسي فرهنگ عمومي براي ارتقاء و تحول آن در مسير رشد و توسعه، آشكار مي‌شود. فرهنگ عمومي در كشور ايران كشور ايران كه يك كشور اسلامي است و از دير باز داراي تمدن غني ايراني و ارزشهاي اصيل مي‌باشد، اهميت خاصي به مقوله فرهنگ و تعامل افراد با يكديگر نه تنها به عنوان اعضاي يك جامعه، بلكه به عنوان يك فرهنگ ويژه و شناخته شده جامعه اسلامي، مي‌دهد و به همين دليل شوراي فرهنگ عمومي 14 آبان‌ماه را در تقويم سال 1387 به نام "روز فرهنگ عمومي" نامگذاري كرد.روابط عمومي دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي اعلام كرد در چهارصد و شصت و ششمين جلسه اين شورا روز 14 آبان كه مصادف با تصويب آئين‌نامه شوراي فرهنگ عمومي است، به نام روز فرهنگ عمومي مصوب گرديد. فرهنگ عمومي در كشور ايران مبتني بر اصول و معارف اسلامي است. در دين مقدس اسلام غير از اينكه افراد به يك سلسله مباني فردي از نظر مسائل اخلاقي و فرهنگي معتقد هستند، يك سلسله قوانين و برنامه‌هايي وجود دارد كه بر اساس روابط اجتماعي افراد را به يكديگر پايبند مي‌سازد. اما برنامه ريزي هايي كه اسلام براي هر فرد دارد، جدا از برنامه‌هايي نيست كه براي فرهنگ عمومي يك جامعه پيش بيني كرده است؛ به عنوان مثال وقتي اعتقاد به يك سلسله مباني فردي اخلاقي و فرهنگي مثل پاكي، درستي و حق گويي و بسياري ديگر اصول اوليه براي هر فرد در نظر گرفته مي‌شود، اين امر مي‌تواند ريشه و پايه برقراري روابط و مناسبات اجتماعي درستي را بنا نهد. بديهي است كه در چنين ديني، فرهنگ عمومي نيز بر پايه همزيستي، مودت، محبت، همكاري، همياري و كمك و دستگيري از يكديگر است. مهرورزي و عدالت اجتماعي و ظلم ستيزي از محوري ترين اصول اسلام در فرهنگ عمومي جامعه است. در ايران اسلامي به دليل حاكميت ارزشهاي اسلام، رعايت عدالت اجتماعي و توجه به معنويات در پيشرفت و توسعه مادي جامعه و ترويج روحيه جمع گرايي و اعتقاد به اينكه دستيابي به حد اكثر منافع شخصي از طريق حداكثر شدن منافع جمعي امكان پذير است، از اولويت‌هاي اصلاح فرهنگ عمومي است. ارائه الگو به جامعه در انديشه و رفتار مردم، گام مؤثر ديگري در حاكميت معيارهاي اسلامي در فرهنگ عمومي است. در حوزه قوانين، بايد قوانين و مقرراتي در سطوح خرد و كلان وضع شوند كه با اصول اسلامي و فطرت انسانها هماهنگ باشد. از سوي ديگر پرورش ذهنيت جامعه و ارائه اطلاعات مناسب به مردم مي‌تواند صفات اسلامي را در فرهنگ عمومي كشور احيا نمايد. اعتقاد و عمل نمودن گروههاي مرجع و پايه در جامعه به مصاديق فرهنگ اسلامي مي‌تواند از جمله مهمترين ابزارهاي شيوع فرهنگ صحيح اسلامي و الگوهاي رفتار اسلامي در فرهنگ عمومي جامعه باشد. در بخش قوانين تبادل فرهنگي با جوامع ديگر و دريافت جنبه‌هاي مثبت فرهنگ ديگران به تقويت و غناي فرهنگ عمومي كمك شاياني مي‌كند. تقويت فرهنگ عمومي در حوزه قوانين و ضوابط منحصر به امور اخلاقي و معنوي نيست و در ابعاد سخت افزاري هم با اهميت است.

برای مشاهده مقالات روی عنوان مقاله کلیک کنید .

 ‌ 1-  بررسي اهميت ارزش_هاي اجتماعي در...   2- بررسي تحولات فرهنگ عمومي در ايران

  3-  بررسي ارزش هاي عمومي در فرهنگ ..

  4- بررسي و تحليل نقش كودك در ده داستان ..
  5- بن مايه هاي آركاديا   6- پژوهش هاي بنيادين و فرهنگ عمومي
  7- خدمات كتابخانه هاي مدارس   8- خلاقيت ادبي در كودكان
  9- كودكي و ادبيات كودك و نوجوان   10- توليد نظريه ادبيات كودك 1
  11- شادي از طريق خواندن   12- اينترنت فرصت يا تهديد
  13- بررسي وضعيت محتواي وب سايت هاي كودك   14- چگونه مي توان كودكان را به استفاده ..
  15- كتاب هم چون يك درمان..   16- نقش داستان هاي علمي-تخيلي
  17- نقش كتاب هاي علوم و فنون   18- نمايش هاي مهلك دلبستگي كودكان..
  19- دستيابي به اهداف سند چشم اندازبيست ساله   20- جايگاه فرهنگ عمومي در مهندسي  ...
  21- خانواده و فرهنگ عمومي   22- درآمدي بر مفهوم فرهنگ عمومي
  23- دولت ديني و مهندسي فرهنگ عمومي   24- سه گزارش از سه رويداد
  25- عكاسي و فرهنگ عمومي   26- فرهنگ بومي رابايدبه فرهنگ عمومي..
  27- فرهنگ پنهان در زندگي روزمره..  28- فرهنگ علمي و فرهنگ عمومي
  29- مشاركت اجتماعي  30- فرهنگ عمومي ضرورت هاي اساسي..
  31- فرهنگ وزيبايي شناسي شهري  32- نگاهي به عملكردهاي شوراي عالي
  33- واقع بيني و تفكر انتقادي  34- فرهنگ عمومي و صنعت فرهنگي
  35- ارتباطات اجتماعي ايرانيان..  36- گسترش مفاهيم پدافند غيرعامل
  37- محاوره اينترنتي و تأثير ان  38- معنا و مفهوم فرهنگ عمومي..
  39- ميزگرد علمي فرهنگ عمومي و توسعه  40- نحوه شكل گيري فرهنگ عمومي  ورفتار...
  41- نقش دانشگاه در توسعه فرهنگ عمومي  42- هنرمند طراح فرهنگ عمومي
  43- جهت عالي دربيداري اسلامي  44- تاثير فرهنگ ديداري بر فرهمگ عمومي
  45- تقويت فرهنگ عمومي  46- چشم انداز فرهنگ عمومي و نظام دانشگاهي
  47- شبكه هاي تلويزيوني به مثابه عوامل مؤثر  48- ضعف فرهنگ عمومي آفت هاي انديشه
  49- عكاسي و فرهنگ عمومي  50- فرهنگ عمومي و توسعه
  51- فرهنگ عمومي و ارتباطات اجتماعي ...  52- گزاره هايي اساسي در باب تعامل تربيت
  53- محاوره اينترنتي و تأثير آن  54- معنا و مفهوم فرهنگ عمومي
  55- مقاله 447  56- مقاومت در برابر فرهنگ عمومي