اهدای منابع گروه مبادله و اهدا در تاریخ 10 بهمن ماه 1395

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۷ - ۶:۵۸:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۱ - ۱۱:۷:۴۸
اهدای منابع گروه مبادله و اهدا در تاریخ 10 بهمن ماه 1395

 

سومین فراخوان اهدای منابع گروه مبادله و اهدا در سال 1395 از تاریخ 1395/10/18 شروع و در تاریخ1395/11/10 به پایان رسید.

در این فراخوان نمایندگان 37 مرکز از شهرستانها و 19 مرکز از استان تهران برای انتخاب و دریافت منابع به گروه مبادله و اهدای کتابخانه ملی ایران مراجعه نمودند که مجموعا تعداد 34720 منبع دریافت کردند،

 

مراکز  نسخه کتاب  پوستر  کارت پستال  مجموع 
تهران  6975 199 446 27100
شهرستان ها  24671 441 1988 7620