ارزشیابی بیش از 20 میلیون برگ سند در مرکز اسناد و کتابخانه ملی شمال غرب کشور


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۱۹:۲۳
ارزشیابی بیش از 20 میلیون برگ سند در مرکز اسناد و کتابخانه ملی شمال غرب کشور
در سه ماهه سوم سال جاري، تعداد 20 ميليون و 484 هزار و 202 برگ سند توسط مركز اسناد و كتابخانه ملي شمال غرب مورد ارزشيابي قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا.، اين اسناد مربوط به دستگاه هاي دولتي سه استان آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي و اردبيل است.
از اين تعداد سند، 20 ميليون و 480 هزار و دو برگ سند در رديف اسناد امحائي و 4 هزار و 200 برگ سند در رديف اسناد انتقالي به آرشيو مركز اسناد و كتابخانه ملي شمال غرب قرار گرفت.