چهار نمایشگاه تخصصی 19 اردیبهشت در کتابخانه ملی برگزار می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۲/۱۶ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۴۸:۵۱
چهار نمایشگاه تخصصی 19 اردیبهشت در کتابخانه ملی برگزار می شود
همزمان با روز ملي اسناد و ميراث مكتوب (سه شنبه 19 ارديبهشت) چهار نمايشگاه در سازمان اسناد و كتابخانه ملي برگزار مي شود.
همزمان با روز ملي اسناد و ميراث مكتوب (سه شنبه 19 ارديبهشت) چهار نمايشگاه در سازمان اسناد و كتابخانه ملي برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. نمايشگاه تاريخ شفاهي و مرمت اسناد با همكاري معاونت اسناد سازماندهي شده است و در نمايشگاه نسخ خطي كه با همكاري معاونت كتابخانه ملي بر پا مي شود، تصاويري از نسخه هاي خطي مرمت و بازسازي شده توسط كارشناسان مرمت سازمان و هم چنين تجهيزات و امكانات كنترل دما، رطوبت و سيستم اطفاء حريق مورد استفاده براي حفاظت از منابع خطي به نمايش گذاشته مي شود.
در نمايشگاه حافظه جهاني آثار ثبت شده در حافظه جهاني يونسكو به نمايش عموم گذاشته مي شود. اين آثار شامل نسخه خطي تلخيص اقليدس(قرن هفتم هجري)، جزوات قرآني خطي عثمان بن حسين وراق غزنوي(قرن پنجم هجري قمري)، نسخة خطي سفينة تبريز(قرن هشتم هجري)، مجموعة قرآن‌هاي نگاشته شده روي پوست آهو(اول تا سوم هجري قمري)، عكس هاي تاريخي موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران(1279هجري قمري)، نسخة خطي ونديداد، نسخة خطي پنج گنج نظامي از موزة ملي ملك، نسخة خطي پنج گنج نظامي از كتابخانة مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران(قرن ششم هجري قمري)، مجموعه اسناد تشكيلات اداري آستان قدس رضوي در دوره صفويه(سال998 هجري قمري )، نسخة خطي وقفنامة ربع رشيدي(قرن هشتم هجري قمري) است.