تالارهای کتابخانه ملی در شش ماهه دوم تا ساعت 21 شب باز است


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۶/۳۱ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۸:۶
تالارهای کتابخانه ملی در شش ماهه دوم تا ساعت 21 شب باز است
تالارهاي عمومي و تخصصي سازمان اسناد و كتابخانه ملي در شش ماهه دوم سال از ساعت 8 صبح تا 21 شب آماده خدمت رساني به پژوهشگران است.

تالارهاي عمومي و تخصصي سازمان اسناد و كتابخانه ملي در شش ماهه دوم سال از ساعت 8 صبح تا 21 شب آماده خدمت رساني به پژوهشگران است.

به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. بر اساس آيين نامه سازمان، فعاليت هاي تالارهاي عمومي و تخصصي در شش ماهه نخست از ساعت 8 صبح تا 22 شب و در شش ماهه دوم تا 21 شب به ارائه خدمات رساني به پژوهشگران و محققان است.  گفتني است مخازن كتابخانه همانند گذشته تا ساعت 19 باز است.