اسکن بیش از به 11 میلیون صفحه از منابع کتابخانه ملی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۲/۶ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۶:۲۸
اسکن بیش از به 11 میلیون صفحه از منابع کتابخانه ملی
در راستاي اجراي اهداف استراتژيك سازمان اسناد و كتابخانه ملي در تبديل شدن به هاب ملي دانش كشور، تعداد 11 ميليون و 181 هزار و 390 صفحه از منابع سازمان اسكن شد.
در راستاي اجراي اهداف استراتژيك سازمان اسناد و كتابخانه ملي در تبديل شدن به هاب ملي دانش كشور، تعداد 11 ميليون و 181 هزار و 390 صفحه از منابع سازمان اسكن شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد وكتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، اين تعداد صفحات اسكن شده كه مربوط به حدود 44 هزار و 126 منبع مي شود، شامل نسخه هاي خطي، پايان نامه ها، كتاب هاي چاپ سنگي، چاپي نفيس، چاپي فارسي و لاتين، كتاب هاي كودك و نوجوان و منابع غير كتابي مي شود.
كتاب هاي خطي با تعداد 5 ميليون و 833 هزار و 301 صفحه بيشترين صفحات اسكن شده را شامل مي شود و كتاب هاي چاپي نفيس با ميزان 2 ميليون و 993 هزار و 34 صفحه و پايان نامه ها با تعداد 1 ميليون و 330 هزار و 423 صفحه از اولويت هاي بعدي سازمان در اسكن كردن منابع بود.