نشست «تاریخ ذهنیت رویکردی نو به مطالعات ایرانی» برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۷ - ۲۰:۳۰:۰
نشست «تاریخ ذهنیت رویکردی نو به مطالعات ایرانی» برگزار شد
نشست «تاريخ ذهنيت رويكردي نو به مطالعات ايراني» با سخنراني عباس احمدوند عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد.
نشست «تاريخ ذهنيت رويكردي نو به مطالعات ايراني» با سخنراني عباس احمدوند عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، نشست «تاریخ ذهنیت رویکردی نو به مطالعات ایرانی» از سوي گروه پژوهش‌هاي اسلام‌شناسي و ايران‌شناسي با همكاري انديشگاه فرهنگي در سالن استاد انوار برگزار شد.
در ابتدای این نشست عباس احمدوند گفت: مبحث حاضر در پی تبیین رابطه و نسبت میان تاریخ ذهنیت و مطالعات ایرانی به معنای عام است. از این رو پس از توضیح و ارائه تعریفی جامع برای هر دو اصطلاح، کوشش می‌شود پیدایی و مراحل توجه مورخان به ویژه مورخان فرانسوی به ذهنیت به مثابه امری غیرملموس و گاه فاقد ما به ازای خارجی به تصویر کشیده شود.
او ادامه داد: تاریخ ذهنیت که در واقع خود رویکردی مهم در حوزه تازه تاسیس تاریخ فرهنگی است، در پی شناسایی شکل‌گیری و تحول ذهنیت آدمیان درباب تولد، رشد، مرگ، رفتارهای خلاف عرف، مجرمانه و گاه کجروانه، آداب و رسوم مردمان عادی است. تفاوت اساسی آن نیز با تاریخ اندیشه يا تاريخ اندیشه‌ها که به شناسایی افکار فلاسفه و اندیشمندان و تاثیر اجتماعی آن‌ها می‌پردازد، توجه ویژه به ذهنیت و شکل‌گیری ذهنیت مردمان عادی است.
این نویسنده خاطرنشان کرد: از نظر من، تاریخ ذهنیت را می‌توان به نوری تشبیه کرد که با تاباندن آن به کثیری از شواهد و داده‌های استخراج نشده و یا تحلیل نشده موجود در منابع فارسی، راه برای نگارش تاریخ ذهنیت ایرانی بیش از پیش باز می‌شود.
احمدوند در پایان تصریح کرد: منابع فارسی مهم‌ترین معادن و ذخایر حاوی داده‌های زبانی ایرانیان است و از این رو مهم‌ترین تجلی گاه بروز و ظهور ذهنیت ایرانی است. مورخان برای نگارش تاریخ ذهنیت ایرانیان و پژوهش در آن، بدون استفاده از این منابع، با دشواری‌های فراوان در گردآوری شواهد و داده‌های تاریخی مواجه خواهند بود.