برگزاری نشست تخصصی انجمن جامعه و ورزش و فرهنگ ایران


تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۸ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۱:۹:۲۸
برگزاری نشست تخصصی انجمن جامعه و ورزش و فرهنگ ایران
چهاردهمين نشست تخصصي انجمن جامعه و ورزش و فرهنگ ايران با عنوان «ورزش و شفافيت» امروز دوشنبه 9 اسفند در اندیشگاه فرهنگی برگزار می‌شود.
چهاردهمين نشست تخصصي انجمن جامعه و ورزش و فرهنگ ايران با عنوان «ورزش و شفافيت» امروز دوشنبه 9 اسفند در اندیشگاه فرهنگی برگزار می‌شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، در ادامه سلسله نشست‌های اندیشگاه فرهنگی، چهاردهمين نشست تخصصي انجمن جامعه و ورزش و فرهنگ ايران با عنوان «ورزش و شفافيت»، امروز از ساعت 14 تا 16 برگزار می‌شود.
علاقه‌مندان برای حضور در نشست‌های اندیشگاه فرهنگی می‌توانند به کتابخانه ملی واقع در اتوبان حقانی (غرب به شرق)‌ بعد از ایستگاه مترو بلوار کتابخانه ملی، مراجعه کنند.