آثار آماده انتشار/ نگاهی به کتاب «ایلات کرمانشاهان و نقش آنها در قشون ایران عصر قاجار»


تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۸ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۱:۹:۲۵
آثار آماده انتشار/ نگاهی به کتاب «ایلات کرمانشاهان و نقش آنها در قشون ایران عصر قاجار»
کتاب «ايلات كرمانشاهان و نقش آنها در قشون ايران عصر قاجار» که توسط مطلب مطلبی نوشته شده است، به زودی آماده و روانه بازار نشر می‌شود.
کتاب «ايلات كرمانشاهان و نقش آنها در قشون ايران عصر قاجار» که توسط مطلب مطلبی نوشته شده است، به زودی آماده و روانه بازار نشر می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ايلات و عشاير همواره در تاريخ ايران نقش آفرين بوده‌اند و بررسي تاريخ سياسي- نظامي و اجتماعي ايران بدون مطالعه جامعه ايلي ميسر نخواهد بود. تاريخ ايران نشانگر اين است كه جامعه ايلي با دولت مركزي در بيشتر مواقع در تعامل بوده و نمي‌توان ايلات را داراي ساختاري منفرد، منزوي و غير فعال تلقي كرد.

بر این اساس تعامل جامعه ايلي با حكومت مركزي برخاسته از ساختار ايلي حكومت مركزي بوده است. تا قبل از شكل‌گيري دولت مدرن در ايران ايلات و دولت خدمات متقابل به يكديگر ارائه مي‌دادند، مناصب ايلخاني توسط دولت مركزي به رسميت شناخته مي‌شد و در طرف ديگرخوانين نيز خدمات مالي (جمع‌آوري ماليات) و نظامي (تأمين قشون) به دولت مركزي ارائه مي‌دادند.

ساختار يا نظام سياسي جامعه ايلي برآمده از شكل‌گيري نوع روابط ميان گروه‌هاي عشايري متحد با يكديگر است. از اين‌رو، ايل در واقع يك واحد سياسي از جمعيت عشايري است كه از روابط و اتحاد ميان طايفه‌ها و تيره‌هاي به هم وابسته، زير نظر گروهي از سران و رهبران ايل، سازمان يافته است.

نظام سياسي ايل در دستگاه نيرومندي متشكل از سران و بزرگان طايفه‌ها و تيره‌ها هويت و قوام مي‌يافت. نقش و كاركرد اين دستگاه، گردآوري نيروهاي رزمي و آرايش سپاهيان جنگي در برابر تهاجم‌ها و بالطبع تعيين ميزان مشاركت افراد ايل در قشون مركزي بوده است.

بنابراين براي پي بردن به جايگاه و سهم ايلات كرمانشاهان در قشون دولتي، شناخت اوضاع اجتماعي و ساختار قبيله‌اي ضروري به نظر مي‌رسد. در بازه زماني مورد مطالعه پژوهش کتاب «ايلات كرمانشاهان و نقش آنها در قشون ايران عصر قاجار» ايلات عمده‌اي چون ايل گوران، ايل كلهر، ايل سنجابي و ايل جاف، بازيگران عمده اين منطقه بوده‌اند كه از جنبه‌هاي مختلف مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته‌اند.

اين کتاب پاسخ به اين سوال «ساختار ايلات در اين دوره به چه شكلي است و جايگاه ايلات كرمانشاهان در قشون دولت مركزي كجاست؟» است که توسط مطلب مطلبی گردآوری و انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران آن را منتشر خواهد کرد.