آثار آماده انتشار/ معرفی کتاب حفاظت از سوابق در برابر آتش سوزی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۱:۹:۷
آثار آماده انتشار/ معرفی کتاب حفاظت از سوابق در برابر آتش سوزی
کتاب «حفاظت از سوابق در برابر آتش‌سوزی بر اساس استاندارد 18042» آماده و به بازار نشر معرفی می‌شود.
کتاب «حفاظت از سوابق در برابر آتش‌سوزی بر اساس استاندارد 18042» آماده و به بازار نشر معرفی می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، هدف از تدوين اين کتاب استفاده و راهنمايي افرادي است كه با خريد، طراحي، ساخت، نصب، بازرسي، تأييد، فهرست‌نويسي، فعاليت يا نگهداري از تجهيزات مرتبط با حفاظت از سوابق در برابر آتش‌سوزي و اثرات ناشي از آن در ارتباط هستند.

اين استاندارد حداقل الزامات حفاظت از سوابق، امكانات و تجهيزات مورد نياز و انواع سوابق مشخص‌شده، براي مقابله با حوادث و بلايا را معرفي مي‌كند. کتاب «حفاظت از سوابق در برابر آتش‌سوزی بر اساس استاندارد 18042» الزامات مرتبط با محيط‌هاي انبارش سوابقی مانند مخزن، آرشیو، اتاق بایگانی، مراکز سوابق محصور و مراکز غیر محصور را بر اساس افزايش رواداري خطرپذيري و كاهش الزامات حفاظتي ارائه مي‌دهد.

هم¬چنين در این کتاب الزامات مورد نياز براي استفاده از انواع مختلفِ تجهيزات حفاظت از سوابق كه در استاندارد مربوط آمده است را معرفي مي‌كند.

این کتاب که به کوشش غلامرضا عزیزی و زهرا ضرغامی تدوین شده و در جلسات اولیه و کمیسیون فنی و نهایی با حضور تنی چند از متخصصان مورد بررسی و بازخوانی قرار گرفته و پس از تصویب در کمیته ملی استاندارد به صورت استاندارد ملی ایران درآمده است.

شایان ذکر است که در انتهای کتاب دو پیوست -مرتبط با مطالب مطرح شده در استاندارد افزوده شده است.