نمایشگاه اسناد قیام 15 خرداد با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی در خارج از کشور برگزار می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۳/۱۲ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۵۵:۴۵
نمایشگاه اسناد قیام 15 خرداد با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی در خارج از کشور برگزار می شود
نمايشگاه اسناد پنجاهمين سالگرد نهضت امام خميني (ره) با همكاري سازمان اسناد و كتابخانه ملي در برخي در رايزني فرهنگي ايران در كشورهاي خارجي برگزار مي شود.
نمايشگاه اسناد پنجاهمين سالگرد نهضت امام خميني (ره) با همكاري سازمان اسناد و كتابخانه ملي در برخي در رايزني فرهنگي ايران در كشورهاي خارجي برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، در اين نمايشگاه كه به منظور شناخت رهبر كبير انقلاب اسلامي و فعاليت ها و مبارزات ايشان به عنوان آغازگر فعاليت هاي بيداري اسلامي در بين كشورهاي اسلامي برگزار مي شود، عكس ها و اسناد مربوط به قيام 15 خرداد 1342 به نمايش گذاشته مي شود.
تصويب لايحة انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي در سال 1341 و مخالفت حضرت امام‌(ره) و ديگر علما با آن، لغو لايحة انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي بر اثر مواضع قاطع امام‌خميني(ره) و ديگر علما، مطرح شدن لوايح شش‌گانه، اعتراض حضرت امام‌(ره) و ديگر علما تعطيلي نمازهاي جماعت در ماه مبارك رمضان به عنوان مخالفت، اعلام نوروز سال 1342 به عنوان عزاي عمومي، حملة ددمنشانة نيروهاي شاه به مدرسة فيضيه، اعلامية امام‌(ره) در محكوم كردن يورش نظاميان به مدرسة فيضيه اعلام حرام بودن تقيه در اين زمينه، اعلام حمايت آيات عظام حوزه‌هاي ايران و عراق از مبارزات امام‌ و محكوم كردن جنايت‌هاي رژيم، بهره جستن امام‌(ره) از ايام سوگواري امام‌حسين(ع) و درخواست از گويندگان ديني و هيات ‌هاي مذهبي به افشاگري در بارة جنايت‌هاي رژيم و تشويق هيات‌ هاي عزاداري شهر قم براي ورود به عرصة مبارزه، بخشي از اين اسناد به نمايش درآمده است.
هم چنين عكس ها و اسنادي از تظاهرات مردم تهران در 13 خرداد 1342 همزمان با عاشوراي حسيني، سخنراني امام‌خميني(ره) در عصر عاشوراي 42، سرزنش شاه و اعتراض به تسلط آمريكا و فرقة بهائيت بر اركان كشور و داشتن روابط پنهاني رژيم با اسرائيل، يورش مأموران شاه به منزل امام و دستگيري ايشان در سحرگاه ‌15‌ خرداد، دستگيري شماري از علما و وعاظ در تهران و پاره‌اي از شهرها، تظاهرات مردم قم در اعتراض به دستگيري امام(ره) و ديگر علما و به خاك و خون كشيده شدن آن تظاهرات، تظاهرات مردم تهران و به خاك و خون كشيده شدن آن، تيراندازي نيروهاي نظامي به كفن‌پوشان ورامين و كن، اعتراض‌ حق ‌طلبانة مردم در شيراز، مشهد، تبريز، خمين، كاشان و ديگر شهرهاي ايران، اعلاميه‌ ها و تلگراف ‌هاي حوزه‌ هاي علمية داخل و خارج كشور در محكوميت جنايات رژيم، آزادي امام(ره) در سال 1343 و ادامة مبارزات ايشان، سخنراني امام(ره) در اعتراض به تصويب قانون كاپيتولاسيون در 4 آبان 1343، تبعيد امام در آبان 1343 نيز در اين نمايشگاه به نمايش عموم درآمده است.
اين اسناد با همكاري سازمان اسناد و كتابخانه ملي و 13 نهاد اسنادي و تاريخ پژوهي به نام مجمع هماهنگي تاريخ پژوهي و بانك هاي اطلاعاتي (مهتاب) جمع آوري شده است.