نزدیک به 18 میلیون صفحه از منابع سازمان اسناد و کتابخانه ملی دیجیتالی شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۵/۸ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۴۲:۵۵
نزدیک به 18 میلیون صفحه از منابع سازمان اسناد و کتابخانه ملی دیجیتالی شد
تا پايان تيرماه سال جاري تعداد 17 ميليون و 900 هزار و 797 صفحه از منابع اولويت دار سازمان اسنادو كتابخانه ملي ديجيتالي شدند.
تا پايان تيرماه سال جاري تعداد 17 ميليون و 900 هزار و 797 صفحه از منابع اولويت دار سازمان اسنادو كتابخانه ملي ديجيتالي شدند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 10 ميليون و 29 هزار و 36 صفحه نسخه خطي، 2 ميليون و 999 هزار و 764 صفحه كتاب چاپي نفيس، 1 ميليون و 748 هزار و 434 صفحه پايان نامه، 1 ميليون و 337 و 864 صفحه كتاب چاپس سنگي، 1 ميليون و 404 هزار و 399 صفحه كتاب چاپي كودكان، 36 هزار و 598 صفحه از ساير كتاب هاي چاپي و 387 هزار و 351 صفحه مربوط به آلبوم بيوتات، پيايندها، چاپ سربي، روزنامه، سند خطي، عكس، سند آرشيوي و اعلاميه ديجيتالي شده است. اين تعداد منبع ديجيتالي شده مربوط به 103 هزار و 939 منبع مي شود.
گفتني است در راستاي ديجيتال سازي منابع و مجموعه سازي كتابخانه ديجيتال، خطي و مشي مجموعه سازي كتابخانه ديجيتال به منظور حفاظت و نگه¬داري ميراث مستند، اولويت¬بندي تبديل منابع، ايجاد سامانه جامع و هوشمند براي ارائه خدمات اطلاع رساني، گسترش اطلاعات و معرفي پيشينه فرهنگي كشور در سطح بين¬المللي تدوين شده است.