به همت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران انجام شد

شیوه نامه تبدیل مخازن بسته کتاب به مخازن بسته دائم و مخازن بسته موقت تدوین شد


تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱/۱۷ - ۱۰:۴۳:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱/۱۷ - ۱۵:۳:۱۴
شیوه نامه تبدیل مخازن بسته کتاب به مخازن بسته دائم و مخازن بسته موقت تدوین شد
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به منظور حفظ و ماندگاری منابع کتابخانه ملی، سیاست و شیوه نامه تبدیل مخازن بسته به مخازن بسته دائم و مخازن بسته موقت را تدوین و به انجام رساند.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، سیاست تبدیل مخازن بسته به مخازن بسته دایم و مخازن بسته موقت  در سال گذشته تدوین شد و بر اساس آن تعدادی از مخازن بسته کتاب، به مخازن بسته دائمی تبدیل می شوند.

علاوه بر آن از کتاب های داخل این مخازن، نسخه های دیگری در مخازن بسته موقت تهیه شده تا در اختیار پژوهشگران قرار گیرد.

براساس این گزارش از این پس درخواست امانت منابع کتابی ، تنها به مخازن بسته موقت ارسال می شود و کتاب های داخل مخازن بسته دائمی غیرقابل امانت هستند و به عنوان گنجینه های دایمی کتابخانه ملی حفاظت می شوند.

سیاست تبدیل مخازن بسته به مخازن بسته دائم و مخازن بسته موقت از سوی اداره کل اطلاع رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تدوین شده است و در همین راستا مخزن بسته 1 به عنوان اولین مخزن بسته دایمی انتخاب شد.

همچنین به منظور تسهیل در روند قفسه خوانی منابع و نیز گردش کتاب در فرایند امانت؛ الصاق بارکد به منابع مخزن بسته شماره 4 کتاب، در سال 1399 انجام شد و مجموعا به 255 هزار نسخه از کتاب های این مخزن بارکد الصاق شد و با در نظرگرفتن مجموعه های قبلی، در حال حاضر حدود 2 میلیون نسخه از کتب کتابخانه ملی دارای بارکد جهت بازیابی هستند.

لازم به توضیح است گروه مخازن تخصصی و عمومی کتاب اداره کل اطلاع رسانی، وظیفه آماده سازی کتب دریافتی، نگهداری آنها در مخازن مربوطه و امانت منابع از مخازن تخصصی و عمومی را بر عهده دارد.

پایان خبر/