مدیرکل فراهم‌آوری و پردازش منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران:

حفظ زنجیره ارتباطی پژوهشگران با برگزاری جشنواره ملی پژوهش امکان پذیر است


تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ - ۱۲:۱۱:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ - ۱۲:۱۷:۰
حفظ زنجیره ارتباطی پژوهشگران با برگزاری جشنواره ملی پژوهش امکان پذیر است
مدیرکل فراهم‌آوری و پردازش منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران معتقد است پژوهش اگر اثرگذار باشد، قلب تپنده سازمان ها است و برپایی جشنواره ملی پژوهش و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران فرصتی برای تعامل بین پژوهشگران است و پژوهش مولد و زاینده زمانی ایجاد می شود که این زنجیره ارتباطی حفظ شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، علیرضا انتهایی مدیرکل فراهم‌آوری و پردازش منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران خانه دوم پژوهشگران است درسند تحول این سازمان بر شعار«کتابخانه ملی، در خانه هر ایرانی» تاکید شده است و این امر صرفا یک شعار نیست. زیرا فقط پژوهشگران هدف نیستند و همه مردم جامعه مدنظر قرار گرفته اند.
مدیرکل کل فراهم‌آوری و پردازش منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تاکید کرد: به منظور تحقق این شعار است که دیجیتال سازی منابع و خدمات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منجر به بهره مندی همه عموم جامعه از منابع و خدمات می شود. برهمین اساس تعریف بهره مندی افراد از منابع این سازمان با دیجیتال سازی در حال تغییر و تحول است به طوری که محدودیت های سنی و دیگر فاکتورهایی که پیش از این برای استفاده از خدمات کتابخانه ملی ایران لحاظ می شد، با فرآیند دیجیتال سازی کم رنگ تر شده است. 
وی ادامه داد: توسعه خدمات دیجیتالی یکی از مصادیق حرکت سازمان در مسیر تسهیل امر پژوهش و دسترسی عادلانه به منابع اطلاعاتی است و در این راستا فراهم کردن دسترسی به اسناد، پایان‌نامه‌ها، منابع خطی و نادر، عکس‌های قدیمی دوران قاجار و پهلوی، کتابخانه دیجیتال ملی کودکان و نوجوانان و اخیرا نشریات عمومی کشور از دوران قاجار تا به امروز (سامانه سنا) و نشریات علمی ایران از جمله اقدامات اثربخش در این زمینه بوده است.
به گفته انتهایی، با تداوم فرآیند دیجیتالی، عدالت توزیعی خدمات در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بیش از پیش تقویت شد و روند بهتری پیدا کرد چرا که مسافت ها حذف می شود و نیازی نیست افراد برای به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز مسافت های طولانی را طی و هزینه های زیادی صرف کنند.
وی افزود: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در کنار فراهم کردن منابع مورد نیاز پژوهشگران، به عنوان سازمان حاکمیتی در برخی ازحوزه های تخصصی پژوهش هایی را انجام می دهد.این امر شامل حوزه‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی، علوم آرشیوی و سندپژوهی، ایرانشناسی و اسلام‌شناسی، نسخه‌پژوهی و تاریخ شفاهی است.
مدیرکل فراهم‌آوری و پردازش منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اضافه کرد: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران یکی از ارکان پژوهش در کشور است، در سند راهبردی که در سال 1390 تدوین شد این سازمان به عنوان چراغ راه دانش تعریف شده است؛ به عبارت دیگر این سازمان تولید کننده دانش نیست بلکه راهنما و پل ارتباطی پژوهشگران به عرصه دانش و پژوهش است.
وی افزود: تکرار جشنواره ملی پژوهش و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران فرصتی برای تعامل بیشتر بین پژوهشگران و انتقال ایده ها و دانش های اکتسابی آنان به واسطه پژوهش ها و مطالعاتی است که صورت داده اند؛ پژوهش مولد و پژوهش زاینده زمانی ایجاد می شود که این زنجیره ارتباطی حفظ شود.
انتهایی ادامه داد: با توجه به قرار گرفتن در بحران شیوع ویروس کرونا، یازدهمین جشنواره ملی پژوهش و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با سازو کارهای جدید و بهره مندی از فضای دیجیتال در سال جاری تکرار شد، برگزاری کارگاه ها و سمینارها به صورت مجازی فرصتی است که از شرایط کرونایی به دست آمد و تغییر این چنینی در سبک زندگی ماندگار خواهد بود، این امر کمک می کند بسیاری از نشست ها در سراسر جهان با صرف کمترین هزینه ها با بهره مندی از پتانسیل های فضای مجازی برگزار شود.
مدیرکل فراهم‌آوری و پردازش منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با بیان این مطلب که پژوهش چنانچه اثرگذار باشد قلب تپنده سازمان ها است، خاطرنشان کرد: در این بین باید آسیب شناسایی پژوهش ها در نظر گرفته شود چراکه پژوهش صرفاً جمع آوری مطالب دیگران و ارائه آنها به عنوان مطلب گردآوری شده نیست به عبارت دیگر پژوهش مساله محور کاربردی است که می تواند به توسعه علوم و فنون و رفع مسائل موجود منجر شود.