محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در «پویش کتابخوانی ملی»:

جامعه ای که با کتاب آشناست جامعه اندیشمندتر، منطقی تر و عمیق تر است


تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۹/۱ - ۱۰:۳۵:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۹/۱ - ۱۱:۱۸:۳
جامعه ای که با کتاب آشناست جامعه اندیشمندتر، منطقی تر و عمیق تر است
محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش و عضو هیات امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با پیوستن به پویش کتابخوانی ملی گفت: جامعه ای که با کتاب آشناست جامعه اندیشمندتر، منطقی تر و عمیق تر است؛ خواندن جزو مهمترین رفتارهایی است که باید ما به نسل خودمان منتقل کنیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش و عضو هیات امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با پیوستن به «پویش کتابخوانی ملی» گفت: کتاب یکی از ستاره های درخشان و بی نظیر عرصه فرهنگ است، شاید در میان همه ابداعات بشر از ابتدای خلقت تا کنون کمتر پدیده ای را بتوان در جایگاه کتابت ارزش گذاری کرد.
وزیر آموزش و پرورش افزود: این دستاورد بزرگ تحت هدایت الهی ایجاده شده و خداوند به قلم سوگند یاد کرده است و در آیه سه و چهار سوره «علق» فرموده است که « اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ». آنگاه که صحبت از قلم است و تعلیم با قلم، از خداوند به صفت کریم ترین تعبیر می شود. 
وی ادامه داد: خداوند کریم است آنگاه که انسان را خلق می کند «يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ * الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ». خداوند اکرم است آنگاه که با قلم تعلیم می دهد؛ تعلیم با کتاب و کتاب، امکان انتقال پیام ها، پایداری پیام ها و اندیشیدن در محتوای پیام را میسر می کند. 
 در شرایطی که ما تحت تاثیر بمب باران اطلاعات متنوع در فضای مجازی هستیم که کمتر مجال اندیشیدن درباره محتوای پیام را حاصل می کند، کتاب این مجال را می دهد که در محتوای آن بیاندیشیم.
عضو هیات امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تاکید کرد: کتاب انسان ها با تاریخ همراه می کند. گذشته را به آینده وصل می کند و زمینه های استقلال فرد را در فراگیری فراهم می کند. جامعه ای که با کتاب آشناست جامعه اندیشمند، منطقی و عمیق تری است؛ بر همین اساس توصیه به خواندن و مطالعه کتاب از مهمترین رفتارهایی است که باید به نسل های دیگر ن منتقل شود. 
وی یادآور شد: اختصاص ساعتی از روز به مطالعه در خانواده ها روش خوبی برای نهادیه شدن کتابخوانی در بنیاد خانواده است. با پیدایش وسایل سمعی و بصری جامعه و گسترش شبکه های مجازی مقوله کتابخوانی مهجور باقی ماند. اما با گذشت زمان همه متوجه شدیم که هیچ ابزاری جایگزین کتاب نمی شود. کتاب ستاره ای درخشان درعرصه فرهنگ است و به هر میزان که انس با کتاب بیشتر شود فرهنگ ما غنی تر و عمیق تر خواهد شد.