سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در جشنواره شهید رجایی در سطح خوب قرار گرفت


تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۸/۳ - ۱۶:۳۱:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۸/۳ - ۱۶:۳۷:۲۸
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در جشنواره شهید رجایی در سطح خوب قرار گرفت
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، در راستای استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد در دستگاه های اجرایی کشور در ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی در جشنواره شهید رجایی در سطح خوب قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، این سازمان در ارزیابی دستگاه های اجرایی کشور، با اجرای برنامه ها و اهداف کلی در جهت اصلاح نظام اداری و همچنین اهداف تخصصی موفق به کسب سطح خوب در بین دستگاه های اجرایی شده است.
براساس این گزارش، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از مجموع ۲۰۰۰ امتیاز مربوط به شاخص های عمومی و اختصاصی توانست امتیاز  1504،44 را از جشنواره شهید رجایی کسب کند و در سطح خوب قرار گیرد.
ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی با مسئولیت معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و با عضویت معاونان این سازمان، پنج نفر از معاونان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و دو نفر از صاحب‌نظران مدیریت و نظام اداری در سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل و برگزار شده است.
لازم به توضیح است، در این جشنواره حداکثر ۳ دستگاه از بین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل زیر نظر رییس‌جمهور با بالاترین امتیاز یا بیشترین میزان رشد امتیاز نسبت به سال گذشته در مجموع دو شاخص‌ عمومی و اختصاصی انتخاب می شوند. 
ارزیابی مذکور از طریق سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد دولت و همچنین سوابق گزارش های ادواری صورت گرفته است.
انتخاب حداکثر ۳ دستگاه از بین دستگاه های اجرایی دارای تفاهم نامه اجرایی برنامه اصلاح نظام اداری با سازمان اداری و استخدامی کشور که بیشترین میزان تحقق اهداف دوساله نسبت به ابتدای برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم کسب کرده اند.
انتخاب حداکثر ۲ دستگاه از بین دستگاه های اجرایی که بالاترین امتیاز یا بیشترین میزان رشد امتیاز را نسبت به سال گذشته در شاخص های اختصاصی کسب کرده اند.
انتخاب دستگاه های اجرایی برتر در محورهای برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم یا محورهای خاص بر اساس اقدامات تخصصی دستگاه های اجرایی کسب کرده اند. 

گفتنی است، برگزاری مراسم جشنواره شهید رجایی با حضور ریاست محترم جمهور به منظور تقدیر از برگزیدگان برگزار شده است.

پایان خبر/