اطلاعیه


تاریخ انتشار: ۷۸۱/۱/-۹۶۸ - ۲۰:۵۶:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۷/۳۰ - ۹:۳۴:۲۱
اطلاعیه
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در راستای اجرای دستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای خود، و در جهت استقرار نظام شایسته‌سالاری و ضابطه‌مند نمودن انتصابات در مشاغلِ مدیریتی سازمان، در نظر دارد برای تصدی پستهای مدیرکل کتاب‌های خطی و نادر، مدیرکل شناسایی و فراهم آوری منابع دیجیتال و معاون اداره کل پردازش منابع دیجیتال، به ارزیابی دانش فنی- تخصصی و نیز شایستگی‌های رفتاری- مدیریتی داوطلبان، با رویکرد کانون‌های ارزیابی و توسعه بپردازد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، بر اساس این اطلاعیه از کلیه داوطلبین دعوت به عمل می آید ضمن مطالعه شرایط احراز  به ارسال رزومه و سوابق کاری خود به آدرس پست الکترونیک ذیل حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 99/8/8 اقدام نمایند.

  • آدرس پست الکترونیک: HRM@nlai.ir
  • شماره تماس جهت پاسخگویی: 88644093

جدول شماره (1) شایستگی سطوح مدیران

ردیف

شایستگی

1

مسئولیت ‏پذیری

2

تیم و شبکه‏ سازی

3

مهارت ارتباطی

4

آینده‏ نگری و تفکر راهبردی

5

تفکر تحلیلی و حل مسأله

6

هدف‏گرایی و هدایت عملکرد

7

نظارت و کنترل

8

تعهد و تعلق سازمانی

9

صبر و بردباری

10

همت و سخت‏کوشی

11

کل‏نگری و نگرش فرآیندی

12

نوجویی و تفکر خلاق

13

برنامه‏ ریزی و هماهنگی

14

پاسخگویی

 

 

جدول شماره (2) شرایط احراز و ویژگی‌های تخصصی مدیرکل کتاب‌های خطی و نادر

شرایط احراز

ویژگی‌های تخصصی

 

حداقل داشتن مدرک کارشناسی ارشد و یا دکتری در یکی از رشته‌های نسخه شناسی، علم اطلاعات و دانش شناسی، ادبیات فارسی، ادبیات عرب، الهیات و مدیریت 

حداقل 2 سال سابقه مدیریتی (مدیر کل، معاون مدیرکل یا رئیس اداره)

تسلط بر زبان انگلیسی یا عربی در حد متوسط

حداکثر سن 45 سال

 

       تسلط و آشنایی به :

 

استانداردهای سازماندهی منابع خطی و نادر از جمله مارک ایران

استانداردهای حفظ، نگهداری منابع خطی و نادر

منابع مهم فارسی و عربی در حوزه نسخ خطی

پایگاه‌های مهم در این حوزه

مهارت های هفت گانه ICDL

 

داشتن تالیف و یا تدریس در حوزه نسخه شناسی و نسخ خطی مزیت محسوب می شود.

 

 

جدول شماره (3) شرایط احراز و ویژگی‌های تخصصی مدیرکل شناسایی و فراهم آوری منابع دیجیتال 

شرایط احراز

ویژگی‌های تخصصی

 

حداقل داشتن مدرک کارشناسی ارشد و یا دکتری در یکی از رشته‌های علم اطلاعات و دانش شناسی، علم اطلاعات و دانش شناسی، فناوری اطلاعات، مهندسی کامپییوتر، مدیریت فناوری اطلاعات

حداقل 3 سال سابقه مدیریتی (مدیرکل، معاون مدیرکل یا رئیس اداره یا مدیریت های همتراز)

تسلط بر زبان انگلیسی در حد متوسط

حداکثر سن 45 سال

     تسلط و آشنایی به:

استانداردهای سازماندهی منابع دیجیتال

روشها و فناوری های گردآوری منابع دیجیتال

فراداده ها و فرمت های منابع دیجیتال

 

 

جدول شماره (4) شرایط احراز و ویژگی‌های تخصصی معاون اداره کل پردازش منابع دیجیتال

شرایط احراز

ویژگی‌های تخصصی

 

حداقل داشتن مدرک کارشناسی ارشد و یا دکتری در یکی از رشته‌های علم اطلاعات و دانش شناسی، علم اطلاعات و دانش شناسی، فناوری اطلاعات، مهندسی کامپییوتر، مدیریت فناوری اطلاعات

حداقل 2 سال سابقه مدیریتی (معاون مدیرکل یا رئیس اداره یا مدیریت های همتراز)

تسلط بر زبان انگلیسی در حد متوسط

حداکثر سن 40 سال

    تسلط و آشنایی به:

استانداردهای پردازش و سازماندهی اطلاعات

فناوری های پردازش متن

آشنا با سامانه های مدیریت و حفاظت از منابع دیجیتال