با کتابت سید یوسف میلانی

اولین کتاب مصور چاپ سنگی ایران در سازمان اسناد و کتابخانه ملی نگهداری می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۱۲:۱۴:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۱۲:۲۰:۴۹
اولین کتاب مصور چاپ سنگی ایران در سازمان اسناد و کتابخانه ملی نگهداری می شود
نخستین کتاب چاپ سنگی مصور در ایران مربوط به داستان «لیلی و مجنون» با قدمت بیش از 183 سال در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نگهداری می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، کتاب «لیلی و مجنون مکتبی» به عنوان اولین کتاب مصور چاپ سنگی در ایران که دارای 152 صفحه به زبان فارسی و خط نستعلیق است؛ توسط سید یوسف میلانی کتابت شده و حاجی بهرام غلام حاجی اسمعیل اردبیلی نشر آن را به عهده داشته است.

این کتاب، مثنوی عاشقانه ای از مکتبی شیرازی است و دارای هزار و 260 بیت و در سال 895 هجری قمری به نظم درآمده است.

این منظومه عاشقانه دارای چهار تصویر سیاه و سفید است. تصویر مکتب خانه و حضور لیلی و مجنون، دیدن لیلی توسط ابن سلام و خواستگاری کردن از لیلی، جنگ نوفل با قبیله لیلی و دعای مجنون،عقد کردن ابن سلام با لیلی و صحبت مجنون با لیلی از جمله تصاویر این کتاب هستند.

در بررسی های انجام شده در زمان فهرست نگاری، این کتاب دارای فرسودگی و پارگی جلد، جداشدگی اوراق از عطف و شیرازه، آثار لک و رطوبت در برخی از صفحات بود که در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرمت شده است. نقاشی های موجود در این کتاب به صورت ابتدایی، ساده و ناقص توسط صاحب این اثر رنگ آمیزی شده است.

پایان خبر/