کتاب «زندگینامه، آراء، نظرات و خاطرات میرزا حسن رشدیه» در انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران


تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۵/۲۲ - ۱۲:۲۶:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۵/۲۲ - ۱۲:۳۱:۴۲
کتاب «زندگینامه، آراء، نظرات و خاطرات میرزا حسن رشدیه» در انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
کتاب «زندگینامه، آراء، نظرات و خاطرات میرزا حسن رشدیه» بنیان گذار آموزش نوین در ایران با مقدمه، توضیح، تصحیح و ویرایش علمی محمد بقائی شیره جینی جز کتاب های پرفروش است که در انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران موجود است.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، حاج میرزا حسن تبریزی معروف به رشدیه فرزند ملامهدی تبریزی به گواه تاریخ معاصر از جمله شخصیت هایی است که در جریان شکل گیری و پیروزی و ثبات انقلاب مشروطیت نقش به سزایی داشته است.

محمد بقائی شیره جینی مولف کتاب «زندگینامه، آراء، نظرات و خاطرات میرزا حسن رشدیه» درباره رشدیه چنین آورده است: به نظر من رشدیه از دو طریق در انقلاب مشروطیت ایفای نقش کرد؛ یکی از طریق تأسیس و توسعه مدارس نوین و آموزش و تربیت دانش آموزان و در نتیجه ارتقای سطح فکری جامعه، و نقش دیگر وی حفظ، حراست و تداوم انقلاب مشروطیت است.

کتاب «زندگینامه، آراء، نظرات و خاطرات میرزا حسن رشدیه» شامل دست نوشته هایی از رشدیه است که در سال 1380 توسط خانواده وی و از طریق نگارنده به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اهدا شده است و در سه قسمت و در تاریخ های متفاوت نوشته شده است.

نویسنده این کتاب با اشاره به کمبود منابع درباره فعالیت های رشدیه، بیش از هر عنوان شخصیت فرهنگی وی را مورد دقت و بررسی قرار داده است.

علا‌قمندان برای تهیه این کتاب می توانند به صورت غیر حضوری به فروشگاه آنلاین انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به آدرسhttp://bookshop.nlai.ir مراجعه کنند.

پایان خبر/