پیام تبریک رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به مناسبت روز خبرنگار


تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۵/۱۳ - ۱۳:۷:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۵/۱۳ - ۱۴:۴۸:۳۷
پیام تبریک رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به مناسبت روز خبرنگار
رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، متن این پیام به این شرح است:

باسمه تعالی


جان آدمی باید به معرفت و آگاهی صیقل خورد تا حقیقت زندگی را بشناسد و برای به زیستن انتخابی برتر داشته باشد و این محقق نمی شود مگر با آگاه شدن از رخدادها و رویدادها که توسط تلاشگرانی به دست می آید که بازگو کننده و انتقال دهنده وقایع و حقایق زندگی هستند؛ "خبرنگار" همو که خطر را به جان می خرد تا آگاهی را به جامعه ارزانی دارد.
و امروز به نام او شناخته می شود تا جامعه را یادآوری کند که دانسته های آنها با تلاش این عزیزان بدست می آید. روزت مبارک ای آموزگار گمنام ما شهادت می دهیم که ثبت لحظه ها با وجود شما است که ماندگار می شود. جاودان باشید.
جان نباشد جز خبر در آزمون
هر که را افزون خبر جانش فزون