به همت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران انجام شد

جعبه حفاظتی دو نسخه خطی «امالی شیخ صدوق» و «ادویه مفرده» ساخته شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۴/۲۹ - ۱۲:۱۶:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۴/۲۹ - ۱۲:۲۱:۵۳
جعبه حفاظتی دو نسخه خطی «امالی شیخ صدوق» و «ادویه مفرده» ساخته شد
جعبه های حفاظتی جهت نگهداری بهینه نسخه های خطی نفیس «امالی شیخ صدوق» و «ادویه مفرده» توسط اداره کل مرمت و حفاظت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران طراحی و ساخته شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، کارشناسان اداره آسیب زدایی و مرمت اداره کل مرمت و حفاظت این سازمان به منظور حفاظت و نگهداری بهینه از نسخه های خطی «امالی شیخ صدوق» و کتاب «ادویه مفرده» اقدام به طراحی و ساخت جعبه های حفاظتی کردند.

اسناد دارای ارزش های اداری، پژوهشی و تحقیقی هستند و تا زمانی كه مطالب آنها مربوط به مسایل روزمره جاری است، اداری یا شخصی محسوب می شوند و پس از آن كه ارزش جاری و روزمره خود را از دست می دهند، ارزش تحقیقی و استنادی پیدا می كنند.

بنابراین پژوهش ها و تحلیل مورخان بدون مراجعه به اسناد كامل نخواهد شد. از همین رو اسناد پلی هستند که گذشته را به آینده پیوند می زنند و آرشیو اسناد، نقش مهمی در حفظ فرهنگ و هویت هرملتی دارد.

لازم به توضیح است نسخه های خطی نفیس «امالی شیخ صدوق» درباره احادیث شیعه است که به قرن چهارم هجری برمی گردد و کتاب «ادویه مفرده» با موضوع خواص درمانی داروهای گیاهی و نقش آن در مداوای بیماران کتابت شده است.

پایان خبر//