رییس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران خبر داد

مسئولیت جدید سازمان اسناد و کتابخانه ملی برای تدوین استانداردهای اسناد و آرشیو


تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۴/۱۷ - ۱۰:۴۸:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۴/۱۷ - ۱۰:۵۷:۲۲
مسئولیت جدید سازمان اسناد و کتابخانه ملی برای تدوین استانداردهای اسناد و آرشیو
رییس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از واگذاری مسئولیت جدید تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی در حوزه اسناد و آرشیو، مسئولیت حقوقی دبیرخانه کمیته فرعی شماره 11 از کمیته فنی متناظر TC46 به پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، غلامرضا عزیزی با بیان این مطلب گفت: در ادامه همکاری‌های بین سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و سازمان ملی استاندارد ایران و در راستای تقویت نقش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی در حوزه اسناد و آرشیو، مسئولیت حقوقی دبیرخانه کمیته فرعی شماره 11 از کمیته فنی متناظر TC46 به پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران واگذار شد.

وی افزود: مهم‌ترین اهداف کمیته فنی متناظر TC46، استانداردسازی روش‌های مرتبط با کتابداری، مستندسازی و اطلاع‌رسانی، انتشارات، آرشیو، مدیریت اسناد، مستندسازی موز‌ه‌ها، خدمات نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی است.

عزیزی گفت: همچنین در ذیل این کمیته فنی متناظر، پنج کمیته فرعی فعالیت می‌کنند که یکی از مهم‌ترین این کمیته‌ها، کمیته فرعی 11 با عنوان مدیریت اسناد/ آرشیو است که از این پس دبیرخانه آن به میزبانی پژوهشکده اسناد، در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تشکیل خواهد شد.

لازم به یادآوری است پیش از این نیز مسئولیت حقوقی کمیته فنی متناظر TC171 با عنوان «برنامه‌های مدیریت مدرک» و دو کمیته فرعی زیرمجموعۀ آن با عناوین «کیفیت، حفاظت‌ونگهداری، یکپارچگی اطلاعات» و «قالب پروندۀ مدرک، سامانه‌های مدیریت اسناد/مدارک الکترونیکی و اطمینان‌پذیری اطلاعات» نیز به پژوهشکده اسناد واگذار شده بود.

پایان خبر//