غلامرضا عزیزی عنوان کرد:

سازمان استاندارد مسئولیت مدیریت مدارک را به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران سپرد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۳/۲۴ - ۱۱:۴۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۳/۲۴ - ۱۱:۴۸:۵۰
سازمان استاندارد مسئولیت مدیریت مدارک را به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران سپرد
غلامرضا عزیزی رییس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با اعلام خبر واگذاری مسئولیت حقوقی دبیرخانه دائمی کمیته فنی «برنامه‌های مدیریت مدارک» به پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: در راستای به‌کارگیری تجربیات چندین‌ساله پژوهشکده اسناد در انجام امور تدوین استانداردهای ملی، مسئولیت حقوقی دبیرخانه دائمی کمیته فنی متناظر TC171 به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران سپرده شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، غلامرضا عزیزی رییس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: در ادامه همکاری‌های مستمر بین سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و سازمان ملی استاندارد ایران و در راستای به‌کارگیری تجربیات چندین‌ساله پژوهشکده اسناد در انجام امور تدوین استانداردهای ملی، مسئولیت حقوقی دبیرخانه دائمی کمیته فنی متناظر TC171 تحت عنوان «برنامه‌های مدیریت مدارک» به پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران واگذار شد.

وی با بیان جزئیات این خبر عنوان کرد: مهم‌ترین اهداف این کمیته تصمیم‌گیری و نظارت بر تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی در حوزه‌های استاندارسازیِ فناوری‌ها و فرایندهای دخیل در ثبت، نمایه‌سازی، ذخیره‌سازی، بازیابی، انتشار و اطلاع‌رسانی در حوزه اسناد و مدارک در زمینه مدیریت اسناد و آرشیو است.

رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ادامه داد: همچنین بازنمایی، گذار، تبادل، حفاظت ‌و نگهداری، حفظ یکپارچگی و تعیین‌تکلیف اسناد و مدارک در حوزه مدیریت اسناد و آرشیو نیز بخشی دیگر از این مسئولیت است.

عزیزی در توضیح کمیته فنی متناظر TC171 گفت: کمیته فنی متناظر TC171 از دو کمیته فرعی تحت عناوین «کیفیت، حفاظت‌ونگهداری، یکپارچگی اطلاعات» و «قالب پروندۀ مدرک، سامانه‌های مدیریت اسناد- مدارک الکترونیکی و اطمینان‌پذیری اطلاعات» تشکیل شده است که تحت نظارت کمیته فرعی اصلی به انجام وظایف خود در حوزه‌های تعیین‌شده می‌پردازند.

رییس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در پایان صحبت های خود متذکر شد: واگذاری مسئولیت حقوقی دبیرخانه دائمی کمیته فنی «برنامه‌های مدیریت مدارک» به پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، براساس تفاهم نامه بین دو سازمان اسناد و کتابخانه ملی و سازمان استاندارد صورت گرفته است.

پایان خبر//