مدیر کل خدمات آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران:

سند حقوق ملت در دوران مشروطه در آرشیو ملی ایران نگهداری می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۳/۱۸ - ۱۱:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۳/۱۸ - ۱۲:۳۵:۵۹
سند حقوق ملت در دوران مشروطه در آرشیو ملی ایران نگهداری می شود
متمم قانون اساسی مشروطه که به عنوان سند حقوق ملت مطرح است؛ در آرشیو ملی ایران نگهداری می‌شود و به گفته کارشناسان از نفایس مهم اسنادی در حوزه شهروندی است.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، حامد ایرانشاهی با بیان این مطلب در توضیح این سند گفت: سند مشهور قانون مشروطه در ابتدا تنها دربرگیرنده حقوق پادشاه و نمایندگان مجلس بود و حقوق ملت درنظر گرفته نشده بود، اما در تاریخ 15 مهرماه سال 1286 یک متمم به قانون اساسی مشروطه افزوده شد و به امضای محمدعلی شاه رسید.

وی ادامه داد: متمم قانون اساسی مشروطه در 107ماده توسط نخستین مجلس شورای ملی، ‌با هدف رفع کاستی‌های قانون اساسی مشروطه در جهت تامین حقوق ملت تنظیم و تصویب شده که این سند امروزه از مهمترین اسناد در حوزه عمومی و شهروندی مطرح و شناخته می شود.

حامد ایرانشاهی مدیر کل خدمات آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در پایان صحبت های خود درباره این سند که به صورت ویژه در مخازن ساختمان آرشیو ملی ایران نگهداری می‌شود، گفت: دغدغه داشتن قانون رسمی و اجرای آن از گذشته‌های دور همواره برای ملت ایران وجود داشته است. به گفته کارشناسان این سند از نفایس مهم اسنادی در حوزه شهروندی است. خوشبختانه این سند به شکل ویژه براساس نگاه و ملاحظات کارشناسان در آرشیو ملی ایران نگهداری می شود.

پایان خبر//