زمان بازگشایی تالارهای کتابخانه ملی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۳۱ - ۱۰:۴۱:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۲/۳۱ - ۱۱:۰:۱۹
زمان بازگشایی تالارهای کتابخانه ملی
بازگشایی تالارهای کتابخانه ملی منوط به تعیین زمان و تبیین شرایط ستاد مقابله با کرونا است.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، به منظور اخذ مجوز جهت بازگشایی محدود و مرحله ای تالارهای کتابخانه ملی برای اعضای پژوهشی، اخیراً مکاتبه ای با ستاد مقابله با کرونا انجام شده است. بنابراین زمان دقیق بازگشایی و کلیه ضوابط مرتبط منوط به تعیین زمان و شرایط اعلامی ستاد مقابله با کرونا است.

بدیهی است در صورت مشخص شدن شرایط و زمان دقیق، این مهم از طریق روابط عمومی سازمان اطلاع رسانی خواهد شد.