در راستای تصمیمات ستاد ملی مدیریت و مبارزه با کرونا اعلام شد

تمدید امانت کتابهای کتابخانه ملی به صورت غیرحضوری


تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱/۱۳ - ۱۴:۲:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱/۱۳ - ۱۶:۴۱:۵۷
تمدید امانت کتابهای کتابخانه ملی به صورت غیرحضوری
اعضای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در راستای تداوم طرح فاصله‌گذاری اجتماعی می‌توانند برای تمدید امانت کتاب از طریق پیام نگار (ایمیل) اقدام کنند و نیازی به حضور در محل کتابخانه ملی نیست.
به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در راستای تصمیمات ستاد ملی مدیریت و مبارزه با کرونا و تداوم طرح فاصله گذاری اجتماعی تا ۲۰ فروردین، اعضای کتابخانه ملی برای تمدید امانت کتاب از طریق پیام نگار(ایمیل) با آدرس public.1317@gmail.com اقدام کنند و نیازی به حضور در محل کتابخانه نخواهد بود.

همچنین در زمان تمدید به موارد زیر توجه شود:

درخواست تمدید کتاب خود را حداقل ۴۸ ساعت قبل از اتمام مدت امانت به پیام نگار(ایمیل) فوق ارسال کنید.

تمدید دو دوره متوالی از طریق ارسال ایمیل امکان پذیر نیست.

در زمان تمدید، مشخصات زیر را حتماً در متن درخواست خود ذکر کنید:

الف. نام و نام خانوادگی

ب. شماره عضویت

ج. عنوان کتاب

د.شماره بازیابی کتاب(شماره ای که با برچسب روی جلد کتاب است)

در صورت هر گونه پرسش می توانید در ساعات اداری و با توجه به شرایط حضور کارمندان براساس ساعت کار ستاد ملی مدیریت و مبارزه با کرونا با شماره های 81623272 و 81623258 تماس حاصل کنید.

پایان خبر//